ASCII tabulka

Na této stránce je vám k dispozici kompletní ASCII tabulka rozdělená na dvě části, a to na kódy 0 až 127 a kódy 0128 až 0255.

Použití ASCII kódů

ASCII tabulka kódů 0 až 127

ASCII kód (Alt+číslo) Znak/Význam Vysvětlivka
0 NULL character
1 Start of Header
2 Start of Text
3 End of Text
4 End of Transmission
5 Enquiry
6 Acknowledge
7 Bell
8 Backspace
9 Horizontal Tab
10 Line feed
11 Vertical Tab
12 Form Feed
13 Carriage return
14 Shift Out
15 Shift In
16 Data Link Escape
17 Device control 1
18 Device control 2
19 Device control 3
20 Device control 4
21 Negative Acknowledge
22 Synchronous Idle
23 End of Transmission Block
24 Cancel
25 End of Medium
26 Substitute
27 Escape
28 File Separator
29 Group Separator
30 Record Separator
31 Unit Separator
32 Space (mezera)
33 ! Vykřičník
34 Uvozovky
35 # Hashtag
36 $ Znak pro dolar
37 % Procento
38 & Ampersand
39 Apostrof
40 ( Otevřená kulatá závorka
41 ) Zavřená kulatá závorka
42 * Hvězdička
43 + Plus
44 , Čárka
45 Minus/Pomlčka
46 . Tečka
47 / Lomítko
48 0 Nula
49 1 Jednička
50 2 Dvojka
51 3 Trojka
52 4 Čtyřka
53 5 Pětka
54 6 Šestka
55 7 Sedmička
56 8 Osmička
57 9 Devítka
58 : Dvojtečka
59 ; Středník
60 < Menší než
61 = Rovná se
62 > Větší než
63 ? Otazník
64 @ Zavináč
65 A Velké A
66 B Velké B
67 C Velké C
68 D Velké D
69 E Velké E
70 F Velké F
71 G Velké G
72 H Velké H
73 I Velké I
74 J Velké J
75 K Velké K
76 L Velké L
77 M Velké M
78 N Velké N
79 O Velké O
80 P Velké P
81 Q Velké Q
82 R Velké R
83 S Velké S
84 T Velké T
85 U Velké U
86 V Velké V
87 W Velké W
88 X Velké X
89 Y Velké Y
90 Z Velké Z
91 [ Otevřená hranatá závorka
92 \ Obracené lomítko
93 ] Zavřená hranatá závorka
94 ^ Vokáň/Stříška
95 _ Podtržitko
96 ` Obrácená čárka
97 a Malé a
98 b Malé b
99 c Malé c
100 d Malé d
101 e Malé e
102 f Malé f
103 g Malé g
104 h Malé h
105 i Malé i
106 j Malé j
107 k Malé k
108 l Malé l
109 m Malé m
110 n Malé n
111 o Malé o
112 p Malé p
113 q Malé q
114 r Malé r
115 s Malé s
116 t Malé t
117 u Malé u
118 v Malé v
119 w Malé w
120 x Malé x
121 y Malé y
122 z Malé z
123 { Otevřená složená závorka
124 | Svislá čára
125 } Zavřená složená závorka
126 ~ Vlnovka
127 DEL (delete)

ASCII tabulka kódů 0128 až 0255

ASCII kód
Znak/Význam Vysvětlivka
0128 Znak Eura
0130 Čárka
0132 Dvojité uvozovky
0133 Trojitá tečka
0134 Křížek
0135 Dvojitý křížek
0137 Promile
0138 Š Velké s s háčkem
0139
0140 Ś Velké s s čárkou
0141 Ť Velké t s háčkem
0142 Ž Velké z s háčkem
0143 ? Otazník
0145
0146
0147
0148
0149 o
0150
0151
0153 Symbol Trademark
0154 š Malé s s háčkem
0155
0156 ś Malé s s čárkou
0157 ť Malé t s háčkem
0158 ž Malé z s háčkem
0159 ź Malé z s čárkou
0161 ˇ Háček
0162 ˘
0163 Ł Znak Libry
0164 ¤
0165 Ą
0166 ¦
0167 § Paragraf
0168 ¨ Přehláska
0169 © Symbol Copyright
0170 Ş
0171
0174 ® Symbol Registered
0175 Ż
0176 °
0177 ±
0178 ˛
0179 ł
0180 ´
0181 µ
0183 ·
0184 ¸
0185 ą
0186 ş
0187
0188 Ľ
0189 ˝
0190 ľ
0191 ż
0192 Ŕ Velké r s čárkou
0193 Á Velká a s čárkou
0194 Â Velké a se stříškou
0195 Ă
0196 Ä Velké přehlasované a
0197 Ĺ Velké l s čárkou
0198 Ć Velké c s čárkou
0199 Ç
0200 Č Velké c s háčkem
0201 É Velké e s čárkou
0202 Ę
0203 Ë Velké přehlasované e
0204 Ě Velké e s háčkem
0205 Í Velké i s čárkou
0206 Î Velké i se stříškou
0207 Ď Velké D s háčkem
0208 Đ
0209 Ń Velké n s čárkou
0210 Ň Velké n s háčkem
0211 Ó Velké dlouhé o
0212 Ô Velké o se stříškou
0213 Ő
0214 Ö Velké přehlasované o
0215 ×
0216 Ř Velké r s háčkem
0217 Ů Velké u s kroužkem
0218 Ú Velké u s čárkou
0219 Ű
0220 Ü Velké přehlasované u
0221 Ý Velké y s čárkou
0222 Ţ
0223 ß Ostré s
0224 ŕ Malé r s čárkou
0225 á Malé a s čárkou
0226 â Malé a se stříškou
0227 ă
0228 ä Malé přehlasované a
0229 ĺ Malé l s čárkou
0230 ć Malé c s čárkou
0231 ç
0232 č Malé c s háčkem
0233 é Malé e s čárkou
0234 ę
0235 ë Malé přehlasované e
0236 ě Malé e s háčkem
0237 í Malé i s čárkou
0238 î Malé i se stříškou
0239 ď Malé d s háčkem
0240 đ
0241 ń Malé n s čárkou
0242 ň Malé n s háčkem
0243 ó Malé o s čárkou
0244 ô Malé o se stříškou
0245 ő
0246 ö Malé přehlasované o
0247 ÷ Děleno
0248 ř Malé r s háčkem
0249 ů Malé u s kroužkem
0250 ú Malé u s čárkou
0251 ű
0252 ü Malé přehlasované u
0253 ý Malé y s čárkou
0254 ţ
0255 ˙

ASCII tabulka a její význam, účel a historie

Jak je asi všem na první pohled jasné, jedná se o zkratku, a to konkrétně o zkratku názvu pocházejícího z angličtiny – American Standard Code for Information Interchange (ASCII). To můžeme vcelku přesně přeložit do českého jazyka jako Americký standardizovaný kód pro výměnu informací. Reálně je to kódovací systém pro použití v rámci informačních technologií, který byl vytvořen za účelem transkripce a s ní spojené následné interpretace některých písmen, čísel a speciálních znaků s využitím kódu. Zcela poprvé se tento princip objevil roku 1963, přičemž v průběhu doby byl všemožně upravován a doplňován. Dnes je již do jisté míry překonaný, avšak pokud na něj nahlížíme zpětně z hlediska jeho významu pro vývoj znakových sad, bezpochyby se jedná o zcela nejzásadnější systém, který je více či méně základem většiny v současné době využívaných standardizovaných kódovacích sad.

Proč je ASCII tabulka zastaralá

Již jsme naznačili, že je v dnešní době částečně překonaný, a tak si vysvětleme proč. Jeho úskalí spočívá v tom, že prvotní verze z roku 1963 byla vytvořena jako 7 bitová, což v praxi znamenalo, že byla schopna pokrýt maximálně 128 znaků, což se později ukázalo jako naprosto nedostačující. V průběhu času se sice dočkala rozšíření na 8 bitovou, aby byla schopna pokrýt více znaků, ale ani to ve skutečnosti ani v nejmenším nestačilo na to pokrýt potřebu interpretace všech speciálních znaků jednotlivých abeced v rámci Evropy, a to ani nemluvíme o všech abecedních sestavách, které na světě jsou. Toto omezení vedlo v konečném důsledku k tomu, že se ASCII tabulka ve své druhé polovině (číslem 128 počínaje) dočkala několika lokálních variací. Jinými slovy od čísla 128 může být příslušný kód interpretován v rámci lokální specifikace rozdílně a není možné z globálního pohledu jednoznačně stanovit, že ten který kód zastupuje ten který znak.

Výše zmíněné komplikace a vůbec celkově opožděný nástup 8 bitové verze ASCII měly za následek to, že si různí významní vývojáři z různých zemí definovali své vlastní kódovací sady, které ovšem nebyly nijak unifikované a kompatibilní a tudíž se ztrácel celý princip tohoto systému. Třeba taková čeština měla svého času alespoň šest více či méně používaných sad. Je proto nabíledni, že původně zamýšlený koncept, který měl za cíl zamezit chybové komunikaci, selhal. Všechny zde zmíněné problémy a mnoho dalších aspektů celého konceptu ve finále vedly k vytvoření zcela nového standardizovaného systému, jež nese název Unicode.

Proč je ASCII tabulka stále cenná

Pro profesionální využití může být ASCII tabulka sice omezující, zastaralá a nedostačující, ale to neplatí pro běžné uživatele. Mnohé speciální znaky, které se na klávesnici přímo nevyskytují, jsou při psaní zapisovány právě pomocí ASCII kódu (u nás bude tím nejpoužívanějším asi ten pro zavináč -Alt+64). ASCII tabulka tak stále má své opodstatněné využití a usnadňuje život mnoha milionům lidí každý den.

ASCII tabulka