Obrácené lomítko \

By | 12.5.2015

Pro zápis obráceného lomítka lze použít několik postupů, přičemž všechny z nich jsou velice triviální. Ne všechny jsou však použitelné pro klávesnice bez numerické klávesnice, která na menších noteboocích zpravidla chybí.

JAK NAPSAT OBRÁCENÉ LOMÍTKO POMOCÍ PRAVÉHO ALT

  1. Najděte na klávesnici pravý Alt (je umístěn napravo hned vedle mezerníku), stiskněte ho a držte.
  2. Zatímco držíte pravý Alt, stiskněte klávesu písmena q, která se nachází vlevo nahoře. Tím dojde k zápisu obráceného lomítka.

Klávesy pro zpětné lomítko

LEVÝ ALT, CTRL A KLÁVESA PÍSMENE Q

Jedná se víceméně stejný postup jako v prvním případě.

  1. Současně zmáčkněte levý Alt a tlačítko Ctrl a držte je.
  2. Opět stiskněte klávesu pro znak malé q.

Zkratka pro obrácené lomeno

ZÁPIS OPAČNÉHO LOMÍTKA SKRZE ASCII KÓD

Zde (ASCII) je potřeba mít klávesnici s numerickou částí. Stačí stisknout a držet levý Alt, následně na numerické klávesnici vyťukat 92 a pustit Alt.

Alt+92

PŘEPNUTÍM NA ANGLICKOU KLÁVESNICI

Toto řešení je poněkud krkolomné, ale funguje.

  1. Nejprve si přepněte na anglickou klávesnici, čehož docílíte současným stisknutím levého Alt a klávesy Ctrl. Že máte zapnutou anglickou klávesnici, poznáte tak, že se vám vpravo dole na liště změnilo CS na EN.
  2. Teď jen stačí najít klávesu, na níž je v jejím levém dolním rohu vyobrazeno obrácené lomítko a stisknout ji. Tato klávesa se nachází v bezprostřední blízkosti Enter. Někdy nad ním, někdy nalevo od něj.

Opačné lomeno přes anglickou klávesnici

Jak napsat obrácené lomítko