Jak napsat přehlasované a

By | 12.10.2015

Čas od času může člověk potřebovat napsat na počítači a s přehláskou, jinak taky označované jako přehlasované a. Toto písmeno je hojně (stejně jako jiné přehlasované samohlásky) používáno v německém jazyce. Na následujících řádcích si představíme několik postupů, jak ä a Ä na klávesnici vykouzlit.

Základní postup

Nejprve je třeba se na klávesnici zorientovat a najít si klávesu se dvěma tečkami, která se nachází v bezprostřední blízkosti nalevo od Enter. Na ní je kromě těchto dvou teček zpravidla ještě obrácené lomítko, svislá čára a apostrof (není to však bezpodmínečným pravidlem). Tuto klávesu krátce stiskněte a pusťte. Poté již stačí stisknout tlačítko pro „a“. Pokud budete chtít napsat velké přehlasované a, tak je postup naprosto totožný s tím rozdílem, že během mačkání klávesy „a“ držíte ještě Shift (alternativou k držení Shift je aktivní Caps lock).

Tímto stylem lze napsat všechny příslušné samohlásky s přehláskou jako je třeba ü, ë nebo ö.

Poznámka: Předpokladem pro fungování tohoto postupu je aktivní česká klávesnice.

Jak napsat přehlasované a skrze ASCII kód (Alt+0228 a Alt+0196)

1. Stiskněte tlačítko levý Alt, které je umístěno nalevo od klávesy mezerníku, a držte ho.

2. Během toho co držíte levý Alt, vyťukejte na numerické části klávesnice čísla 0228 (ä) nebo 0196 (Ä). Automaticky dojde k zápisu příslušného symbolu. Podmínkou pro využití tohoto postupu s ASCII je existence číselné části klávesnice. Číselná část ovšem na valné většině přenosných počítačů menší velikosti není z důvodu šetření místa.

Klávesy pro ä

Zkopírujte ho zde

Valná většina lidí tento symbol potřebuje zapsat jen párkrát za život. Nemučte se proto učením klávesových zkratek a zkrátka a jednoduše si ho okopírujte s pomocí Ctrl+C a Ctrl+V zde – ä Ä.

Ve znakové sadě Windows-1250 (CP-1250), UNICODE a HTML

Windows-1250 = 0xE4 pro ä, respektive 0xC4 pro Ä

UNICODE = U+00E4 pro ä, respektive U+00C4 pro Ä

HTML = ä

Přehlasované ä v Office Word, Excel, PowerPoint

Ä lze v programu Office Word, ale také v programech Office Excel nebo Office PowerPoint napsat díky sadě symbolů, která je v nich automaticky implementována. Stačí přejít do sekce „Vložení“, zde kliknout na záložku „Symbol“. Tím dojde k otevření uživatelského okna, ve kterém už jen stačí najít námi hledaný znak, který se po kliknutí na něm zapíše.

Jak napsat přehlasované a