Jak napsat zavináč na klávesnici

By | 12.10.2015

Znak zavináče – @ je v dnešní době jeden z nejčastěji používaných speciálních znaků, avšak celá řada lidí vlastnících počítač má nemalé problémy s jeho napsáním. Přitom je to tak jednoduché a způsobů, jak si s tím poradit, je hned několik. Proto si tyto způsoby na následujících řádcích představíme a popíšeme.

Psaní zavináče pomocí klávesy Alt Gr (pravý Alt)

  1. Vpravo vedle mezerníku najděte klávesu Alt (někdy je na ní napsáno Alt Gr, ne však vždy). Tu stisknete a držíte.
  2. V průběhu držení pravého Alt krátce stiskneme klávesu písmene V. @ je napsán.

@ přes klávesy levý Alt a Ctrl

Tento postup je prakticky totožný s prvním uvedeným, a to s tím rozdílem, že místo pravého Alt držíme současně dvě tlačítka – levý Alt (nalevo od mezerníku) a Ctrl.

ASCII kód pro znak zavináče

  1. Nejprve si vyhledáme tlačítko levý Alt (nalevo od mezerníku). To stiskneme a nepouštíme.
  2. V druhém kroku vyťukáme na numerické klávesnici číslici 64. Poté co levý Alt pustíme, dojde k zápisu zavináče. Předpokladem pro aplikaci tohoto postupu s využitím ASCII kódu je pochopitelně nezbytné mít numerickou část klávesnice.

Znak @ v Office Word, Excel a PowerPoint

V prakticky všech programech Office, včetně nejpoužívanějších Word, Excel a PowerPoint, je možné vkládat speciální symboly (zavináč nevyjímaje) přímo z knihovny znaků. Stačí vlevo nahoře na panelu nástrojů kliknout na záložku „Vložení“, poté vpravo na pásu karet otevřít položku s názvem „Symbol“, kde si již najdete vámi hledaný znak, který se po nakliknutí na něj automaticky zapíše do dokumentu.

Zkopírujte ho zde

Řadíte-li se mezi naprosté počítačové analfabety a výše uvedené postupy jsou pro vás složité, nebo vám je z jakéhokoliv důvodu nejde provést, pak si z toho nic nedělejte. Nikdo není dokonalý. Jednoduše si kterýkoliv zde v textu napsaný symbol zavináče @ označte pomocí myši, zároveň stiskněte klávesy Ctrl a písmeno c (to je klávesová zkratka pro kopírování), přejděte tam, kam chcete symbol napsat, klikněte na ono místo a tentokrát současně stiskněte klávesy Ctrl a písmeno v (to je klávesová zkratka pro vložení). A máte hotovo.

Jak napsat zavináč na klávesnici