Přehlasované o

Přehlasované o, jinak nazývané také o s přehláskou, je jednou ze specifických samohlásek používaných především v německém jazyce. Jeho zápis je velmi jednoduchý i na standardní české klávesnici. Existuje přitom hned několik způsobů, jak to provést. Pojďme si je nyní představit. Nejjednodušší zápis Přehláska je interpunkční znaménko stejně jako čárka a háček a její zápis nad danou… Číst více »

Emoji, neboli emodži

Emoji (v českém jazyce vyslovujeme a můžeme i zapisovat jako „emodži“) slouží v rámci mobilní a webové komunikace k obrazovému vyjádření nějaké věci, nebo skutečnosti, která by jinak byla popsána slovně. Fakticky se tedy jedná o piktogramy svého druhu zobrazující nějakou náladu, činnost, věc, zvíře, místo, počasí a tak dále. Svůj původ mají v Japonsku,… Číst více »

Hashtag

Hashtag je v současné době mezi širokou veřejností velice oblíbeným znakem, a to v drtivé většině případů kvůli jeho používání v rámci sociálních sítí. Není proto od věci naučit se alespoň jeden způsob, jak ho na počítači velice snadno a rychle napsat pomocí k tomu určené kombinace kláves. Pojďme tedy na to. Jak napsat hashtag pomocí Alt Gr (Alt… Číst více »

HTML tagy a entity

HTML je zkratkou pro HyperText Markup Language (Hypertextový značkovací jazyk). Jedná se o stěžejní jazyk informačních technologií sloužící k tvorbě internetových stránek. Vývojově navazuje na kdysi velmi populární a robustní jazyk Standard Generalized Markup Language (SGML). Jeho první verze spatřila světlo světa již v roce 1990 a od té doby si prošel mnoha vývojovými etapami, které daly… Číst více »

Jak napsat apostrof na klávesnici

Napsat na klávesnici správně apostrof může být trochu oříšek, a to především díky jeho snadné záměně s hned několika jinými a jemu velmi podobnými znaky. Vizuálně to sice není až zas takový markantní rozdíl a mnohdy nemusí být odlišnost na první pohled tolik patrná, ale v některých případech by to mohlo způsobovat problémy (to zde… Číst více »

Klávesa a funkce Print Screen (PrtSc)

Print Screen je název klávesy a zároveň i její funkce, která zjednodušeně řečeno vyfotí aktuálně zobrazený obsah na obrazovce počítače. Její poloha na klávesnici je lehce proměnlivá, ale prakticky vždy se nachází v nejhornějším řádku napravo od sady funkčních kláves F1 – F12. Někdy je tlačítko popsáno celým slovním spojením, ale v drtivé většině případů je popis… Číst více »

Ruská klávesnice

Tu a tam se některým uživatelům stává, že potřebují něco napsat v azbuce, tedy abecedě, kterou používá k zápisu ruština a ukrajinština (a řada dalších jazyků). V takovém případě se vám bude hodit ruská klávesnice. Na následujících řádcích si řekneme, jak ji aktivovat v operačním systému Windows, kde ji koupit fyzicky, jaké může mít rozložení znaků a tak podobně.… Číst více »

Jak napsat hvězdičku na klávesnici

Hvězdičku lze na počítačové klávesnici napsat hned několika způsoby. Na následujících řádcích si tyto postupy srozumitelně a v krátkosti popíšeme. Hvězdička na klávesnici přes pravý Alt (Alt Gr) Hned vpravo vedle mezerníku najdete klávesu pravý Alt, na které je někdy napsáno též Alt Gr. Tu stiskněte a nepřestávejte pouštět. Zatímco držíte pravý Alt, stiskněte klávesu pro… Číst více »

Jak napsat křížek

Na počítači, respektive v dokumentech může člověk občas potřebovat napsat křížek, přičemž existují v podstatě tři jeho typy, a to † (úmrtí, smrt), # (hashtag) a × (krát). Všechny vyjmenované je možné na klávesnici napsat několika způsoby, které nejsou nijak složité. Pojďme se na ně nyní podívat. Jak napsat křížek (†, #, ×) pomocí ASCII kódu Postup… Číst více »

Ostré s na klávesnici ß

Jeden z několika pro němčinu specifických znaků, který může i našinec tu a tam potřebovat na klávesnici napsat, je ostré s, čili ß. Plno lidí si myslí, že k tomu potřebuje přepnout na německou klávesnici, ale to je omyl, protože jde napsat přímo pomocí té české, a to velice jednoduše. Jen je potřeba vědět, jak na to.… Číst více »

Jak napsat zavináč na klávesnici

Znak zavináče – @ je v dnešní době jeden z nejčastěji používaných speciálních znaků, avšak celá řada lidí vlastnících počítač má nemalé problémy s jeho napsáním. Přitom je to tak jednoduché a způsobů, jak si s tím poradit, je hned několik. Proto si tyto způsoby na následujících řádcích představíme a popíšeme. Psaní zavináče pomocí klávesy Alt Gr (pravý Alt)… Číst více »

Přehlasované a

Čas od času může člověk potřebovat napsat na počítači a s přehláskou, jinak taky označované jako přehlasované a. Toto písmeno je hojně (stejně jako jiné přehlasované samohlásky) používáno v německém jazyce. Na následujících řádcích si představíme několik postupů, jak ä a Ä na klávesnici vykouzlit. Základní postup Nejprve je třeba se na klávesnici zorientovat a najít si… Číst více »

D s háčkem

Nevíte li jak napsat ď a Ď na klávesnici přímo, či pomocí některé ze znakových sad, pak vám zde přinášíme jednoduchý návod jak na to. Malé a velké d s háčkem na klávesnici V první řadě se ujistěte, že máte aktivní českou klávesnici – ikonka CS vpravo dole na monitoru na hlavním panelu. Nyní se zorientujte na… Číst více »

Přehlasované u

Tu a tam můžete potřebovat napsat přehlasované u, neboli u s přehláskou. Toto písmeno je často používáno především v němčině. Pojďme si tedy osvětlit, jak napsat ü s pomocí české klávesnice, aniž bychom museli mít klávesnici německou. Nejjednodušší postup Nalevo od klávesy Enter najdeme klávesu s několika symboly, a to zpětné lomítko, svislou čáru, apostrof a dvě tečky. Právě… Číst více »

Num lock

Funkcí klávesy Num lock je aktivace, respektive deaktivace zápisu čísel na numerické části klávesnice. Jestliže je aktivní píšeme klávesami čísla, v opačném případě fungují klávesy jako kurzorové (nahoru, doprava a podobně). To že je aktivní, je indikováno zpravidla pomocí svítící diody přímo na tlačítku, či v jeho blízkosti. Kde Num lock najdeme Nachází se v pravé horní části… Číst více »

Caps lock

Caps Lock je jednou z kláves na počítačové klávesnici. Její funkcí je dlouhodobé přepnutí všech znakových kláves s písmeny do stavu, kdy pomocí nich zapisujeme tato písmena kapitálkami, jinak řečeno píšeme velká písmena. Aktivujeme ji jedním krátkým stisknutím. To samé platí pro její deaktivaci. Velice podobně, ne však zcela totožně pracuje klávesa Shift. Tu je na rozdíl… Číst více »

Znak libry

Pro zápis znaku libry na klávesnici lze stejně jako v mnoha jiných případech aplikovat řadu jednoduchých klávesových zkratek. I zde platí, že některé jsou naprosto univerzální a jiné mají daná omezení. Bez výjimky jsou však všechny snadno zapamatovatelné a taktéž proveditelné. Znak libry pomocí klávesy pravý Alt (Alt Gr) Vpravo od klávesy mezerníku najdete tlačítko pravý… Číst více »

Znak eura

Znak eura lze na klávesnici napsat řadou způsobů. Některé z nich jsou široce aplikovatelné v prakticky jakékoliv situaci, některé už tolik univerzální nejsou. Navzdory tomu jsou všechny značně primitivní a není třeba se bát, že se vám při opakovaném použití nevryjí pod kůži. Znak eura skrze klávesu levý Alt a Ctrl Zmáčkněte klávesy levý Alt a Ctrl… Číst více »

T s háčkem

Postup pro napsání t s háčkem, čili ť je velice jednoduchý a navíc ho můžete aplikovat i na jiná písmena, u kterých potřebujete přidat háček. U všech je prakticky totožný. Je přitom jedno, jestli se jedná o písmena, která na klávesnici nejsou přímo – třeba ď a ň, nebo jsou – třeba š a č. Výsledek… Číst více »

Jak napsat paragraf

Mnoho lidí potřebuje poměrně často napsat na svém počítači znak paragrafu a přitom marně přemýšlí, jak ho na klávesnici napsat. Přitom to jde tím nejjednodušším možným způsobem, který může existovat. Pro napsání § totiž na každé klávesnici (předpokládáme, že máte českou klávesnici) existuje k tomuto účelu přímo určené tlačítko. Najdete ho nalevo od klávesy Enter a… Číst více »

Znak dolaru

Znak dolaru je možné napsat několika způsoby, z nichž některé jsou značně univerzální a některé bohužel méně. Přesto se ve všech případech jedná o jednoduchý a snadno zapamatovatelný postup, jak znak dolaru na počítači napsat. Znak dolaru pomocí zkratky pravého Alt Hned napravo od klávesy mezerníku najdete klávesu pravého Alt, na níž je nápis Alt Gr.… Číst více »

Přepnutí na anglickou klávesnici

Přepnutí na anglickou klávesnici je jedním z nejzákladnějších a nejpoužívanějších klávesových úkonů, ale je jasné, že se každý musí někde naučit jak na to. Je to navýsost prosté. Jediné co musíte udělat je současně stisknout levý Alt (ne pravý), který je umístěn nalevo od mezerníku a Shift (zde je jedno jestli levý, nebo pravý). A je… Číst více »

Jak napsat and

Znak and – &, neboli ampersand lze na klávesnici napsat několika způsoby. Pojďme si je představit. Jak napsat and pomocí pravého Alt Naprosto nejjednodušším způsobem jak je možné zapsat znak ampersand je pomocí klávesy pravý Alt, která se nachází vpravo od mezerníku a zpravidla je na ní napsáno Alt Gr. Stiskněte Alt Gr = pravý… Číst více »

Jak se píše dlouhé o

Je to velice jednoduché: Zkontrolujte si, že máte aktivní českou klávesnici. Zjistíte to tak, že se podíváte do pravého dolního rohu obrazovky, do míst kde se mimo jiné zobrazuje také aktuální čas a datum. Pokud tam vidíte písmena CS, tak máte zapnutou českou klávesnici a můžete pokračovat. Jestliže ne a vidíte tam třeba písmena EN… Číst více »

Jak napsat obrácené lomítko

Pro zápis obráceného lomítka lze použít několik postupů, přičemž všechny z nich jsou velice triviální. Ne všechny jsou však použitelné pro klávesnice bez numerické klávesnice, která na menších noteboocích zpravidla chybí. Jak napsat obrácené lomítko pomocí pravého Alt Najděte na klávesnici pravý Alt (je umístěn napravo hned vedle mezerníku), stiskněte ho a držte. Zatímco držíte pravý… Číst více »

N s háčkem

Pokud si lámete hlavu s tím jak napsat znak n s háčkem, respektive ň, pak nezoufejte, protože se jedná o skutečně triviální záležitost. Stačí si přečíst následující postup a poté, co ho párkrát použijete v praxi, začnete to dělat zcela automaticky bez přemýšlení. Jak napsat n s háčkem Ujistěte se, že máte zapnutou českou klávesnici. Najděte si na… Číst více »

Jak napsat metr čtvereční

Záleží pochopitelně v jakém programu, respektive v jakém uživatelské prostředí chceme symbol metru čtverečního napsat. Podle toho se pochopitelně bude odvíjet i postup. Zde je jejich přehled. Jak napsat metr čtvereční v Office Word – m² Zde záleží na tom, jakou verzi Office Word máte, ale v každé verzi se jedná o víceméně jednoduchou a intuitivní záležitost. Příkladem budiž… Číst více »

Řecká abeceda na klávesnici

Řecká písmena možná nepatří mezi často používané znaky, které potřebujeme v běžném životě na klávesnici napsat, avšak reálně jsou poměrně často využívána pro označení různých konstant a entit napříč prakticky všemi vědeckými obory. Díky tomu se znalost jejich zápisu na počítači může hodit jak středoškolským a vysokoškolským studentům, tak vědeckým pracovníkům. Příslušné kódy a zkratky shrnuje… Číst více »