Copyright znak ©

By | 23.7.2018

Symbol copyright graficky vyjádřený písmenem c v kolečku © slouží k označení díla, či obsahu chráněného autorským právem. V našich končinách se používá především v patičkách webových stránek spolu s aktuálním rokem – © 2018, nebo s roky vyjadřující, jak dlouho je web v provozu © 2005-2018. Nyní si řekneme, jakými způsoby můžeme tento znak na klávesnici zapsat.

COPYRIGHT POMOCÍ ASCII KÓDU

Naprosto nejjednodušší způsob zápisu spočívá ve využití ASCII kódu.

  1. Stiskněte klávesu levý Alt (vlevo dole vedle mezerníku) a nepouštějte ji.
  2. Na numerické části klávesnice vyťukejte číselnou kombinaci 0169.
  3. Pusťte levý Alt a © se napíše.

Poznámka: Tato metoda je využitelná jen na zařízeních s plnohodnotnou klávesnicí, která má numerickou část. Tu bohužel například na kompaktnějších laptopech nenaleznete.
Alt 0169

AUTOMATICKÝ ZÁPIS

Ve vyspělejších programech, jako je například Microsoft Office Word nebo OpenOffice Writer, funguje funkce nazvaná „Automatické opravy“. Pakliže je aktivní, a to by měla být, pokud jste ji sami dříve nevypnuli, dá se obratně využít pro napsání ©. Jak? Velmi jednoduše. Napište levou kulatou závorku, písmeno c a pravou kulatou závorku – (c) a funkce automatických oprav vám to automaticky přepíše na ©.

Copyright znak symbol

UNICODE A HTML KÓDY A ENTITY

Unicode: U+000A9

Hex: ©

HTML kód: ©

HTML entita: ©

© POMOCÍ MAPY ZNAKŮ

Jak samotný operační program Windows, tak programy jako třeba Word nebo Excel mají do sebe implementovanou takzvanou mapu znaků. Jedná se o soubor prakticky všech možných symbolů a znaků v různých fontech. S její pomocí je také možné copyright symbol napsat. Teď si řekneme, jak ji v obou případech otevřít.

WINDOWS

Dole na hlavním panelu klikněte na ikonu lupy spouštějící funkci Prohledat Windows. Do zobrazeného textového pole zadejte „Mapa znaků“ a program vám ji najde. Spustíte ji standardním kliknutím. Nakonec už jen zbývá vyhledat náš symbol.

WORD A DALŠÍ PROGRAMY SADY OFFICE

V horním menu zvolte „Vložení“ a následně v otevřeném pásu karet klikněte na položku „Symbol“, u které je písmeno řecké abecedy Omega Ω. Tím aktivujete mapu a opět už stačí najít znak ©.

Poznámka: V rámci mapy znaků můžeme pracovat s různými fonty a ne všechny mají znak © nadefinovaný v rámci své sady (takových je ale v rámci běžně používaných fontů jen minimum). Ujistěte se proto, že ho hledáte v sadě, která ho obsahuje. Jistotou jsou klasické fonty jako třeba Arial, Calibri, Times New Roman či Tahoma.
FAKTICKÝ DODATEK

Z čistě pragmatického pohledu na věc musíme zmínit, že copyright znak © nemá a nikdy neměl jakoukoliv oporu v legislativě České republiky. Jeho užívání mělo smysl a právní opodstatnění v druhé polovině dvacátého století na území Spojených států amerických, kde už je ale jeho používání také přežitek a zbytečnost. Čistě fakticky je jeho umisťování na weby a kamkoliv jinam za účelem ochrany autorských práv zcela zbytečné. Jedná se tedy pouze o jakýsi zajímavý grafický prvek, který může vzbuzovat zdánlivý pocit profesionality a kvality, ale to je asi tak vše.

Copyright