Na druhou znak ²

By | 24.7.2018

Pakliže chcete na svém počítači zapsat do nějakého dokumentu, či textového pole matematickou operaci „na druhou“, jinak také druhou mocninu, máte dvě alternativy. Tou první je vložit přímo do horního indexu mocněného čísla klasicky číslo 2, což vypadá třeba takto 3². Další možností je zapsat do horního indexu mocněného čísla takzvanou vokáň ^ (jinak také stříška) a za ni pak už následně jen klasickou číslici 2, což potom bude vypadat například takto 3^2. Jak oba tyto zápisy provádět v praxi si probereme na následujících řádcích.

NA DRUHOU POMOCÍ ASCII KÓDŮ

Předpoklad: Vaše klávesnice musí mít numerickou část, jinak je tento postup neproveditelný.

  1. ^2 = Stiskněte levý Alt a nepřestávejte ho držet. Na numerické klávesnici vyťukejte kód 94. Pusťte levý Alt a vokáň ^ se napíše. ^ = Alt+94
  2. ² = Zde je nejprve nutné přepnout na anglickou klávesnici, protože s českou to nejde. Přepnutí provedeme současným stiskem kláves Alt a Shift. Následně pokračujeme stejně jako v případě vokáně s tím rozdílem, že kódem bude číslo 0178. ² = Alt+0178 (aktivní anglická klávesnice)
Alt 0178

VOKÁŇ ^ POMOCÍ ANGLICKÉ KLÁVESNICE

Vokáň lze zapsat též přímo přes aktivní anglickou klávesnici. Stačí současně stisknout Shift a klávesu v horní části, kterou standardně píšeme písmeno ž, respektive číslici 6. Pro upřesnění dodejme, že jsou na něm dvě 6, ž a právě vokáň.

^ = Shift + klávesa pro ž a 6 (aktivní anglická klávesnice)

Mocnina s pomocí vokáně

V PROGRAMECH OFFICE WORD A EXCEL

Pro zápis druhé mocniny obě zmíněnými způsoby můžeme v programech Word a podobně použít tabulku symbolů, jinak také nazývanou mapa znaků. V panelu nástrojů zvolíme „Vložení“ a v rozevřeném pásu karet vybereme „Symbol“. Tím otevřeme naši tabulku, kde už si najdeme příslušný znak na druhou ², nebo ^ podle libosti a vložíme jej do našeho rozpracovaného dokumentu.

UNICODE A HTML

Unicode

Hex

HTML kód

HTML entita

²

U+000B2

²

²

²

^

U+0005E

^

^

^
Na druhou