Otazník ?

By | 10.12.2018

Otazník je znak, který používáme jako interpunkční znaménko. Dáváme na konec věty, pokud má být tato věta větou tázací (jinými slovy, jedná-li se o otázku). V rámci informatiky pak slouží například jako všestranný zástupný symbol za jiný znak. Napsat ho na klávesnici je velmi jednoduché, neboť to jde přímo. Způsobů je ale daleko více a my si je nyní všechny popíšeme.

PŘÍMÝ ZÁPIS

Jak již bylo řečeno, můžeme ho zapsat přímo z klávesnice, a to jak z té české, tak z té anglické bez nutnosti používat jakékoliv klávesové zkratky a tak podobně.

  • NA ČESKÉ KLÁVESNICI: Nad mezerníkem hned napravo od klávesy pro písmeno M je klávesa, na které je dvakrát čárka (,), symbol menší než (<) a náš otazník (?). Tu stiskněte současně s klávesou Shift a automaticky dojde k zápisu.
  • NA ANGLICKÉ KLÁVESNICI: V případě, že máte aktivovanou anglickou klávesnici, je postup prakticky totožný s tím rozdílem, že budete společně s klávesou Shift mačkat jinou klávesu. Konkrétně se jedná o tu, která se nachází jen dvě místa napravo od té, kterou jsme používali při zápisu otazníku na české klávesnici. Je na ní lomítko (/), dvě horizontální čáry (první je podtržítko, druhá pak spojovník) a opět (?).

Přímý zápis otazníku
OTAZNÍK POMOCÍ ASCII KÓDU

Druhou možností je použít ASCII kód. Při tomto postupu nejprve zmáčkneme levý Alt (vlevo od mezerníku) a držíme ho stisknutý. Následně na numerické části klávesnice vyťukáme číselný kód 63. Nakonec Alt pustíme a ihned dojde k propsání.

ASCII pro ? = levý Alt+63

Pokud byste chtěli náhodou naspat obrácený otazník, pak je to s pomocí ASCII možné, ale neobejde se to bez přepnutí na anglickou klávesnici, které provedeme současným stiskem kláves Alt a Shift. Jakmile máme přepnuto tak opět stiskneme a držíme levý Alt a nyní zadáme kombinaci 0191. Zpět na českou klávesnici přepneme opět kombinací Alt+Shift

ASCII pro ¿ (ENG) = levý Alt+0191

Dodatek: Abyste mohli použít tento postup je nutné mít plnohodnotnou klávesnici s numerickou částí, tedy samostatnými klávesami pro zápis čísel zcela napravo klávesnice.

Otazník a obrácený otazník přes ASCII kód

UNICODE A HTML

Unicode

Hex

HTML kód

HTML entita

?

U+0003F

&#x3f;

&#63;

&quest;

¿

U+000BF

&#xbf;

&#191;

&iquest;
Otazník