Přehláska ¨

By | 3.1.2019

Přehláska je druh interpunkčního znaménka, které se umisťuje nad samohlásky, čímž dochází ke změně jejich výslovnosti. Má podobu dvou horizontálně seřazených teček. Její užívání je typické pro germánské jazyky, což se v našich končinách tyká především němčiny, v rámci níž se s přehláskou můžeme setkat nejčastěji. Protože je u nás němčina jedním z nejvyučovanějších a nejpoužívanějších cizích jazyků a současně je němčina oficiálním jazykem dvou ze čtyř našich sousedů, může se nám znalost toho jak přehlásku na klávesnici napsat hodit. Pojďme si tedy říci, jak na to.

JAK SE PÍŠE PŘEHLÁSKA NAPŘÍMO

Mnoho lidí to asi překvapí, ale přehláska se vyskytuje na české klávesnici přímo. Klávesu pro její zápis najdeme hned vedle Enteru. Kromě přehlásky jsou na ní ještě symboly ‘ (apostrof), | (svislá čára) a \ (obrácené lomítko). Tu stačí jednou stisknout a následně stisknou klávesu pro písmeno, které má být jejím nositelem. Jinými slovy, pokud chceme napsat přehlasované u, stiskneme nejprve ji a poté klávesu písmene u. Pokud bychom chtěli napsat kapitálku, zmáčkli bychom klávesu pro písmeno současně se Shiftem.

Přehláska na klávesnici

Malé

Velké

Přehlasované u – ü/Ü

¨→u

¨→Shift+u

Přehlasované a – ä/Ä

¨→a

¨→Shift+a

Přehlasované o – ö/Ö

¨→o

¨→Shift+o

Přehlasované e – ë/Ë

¨→e

¨→Shift+e

Přehlasované i – ï/Ï

¨→i

¨→Shift+i

Přehlasované y – ÿ/Ÿ

¨→y

¨→Shift+y
ZÁPIS POMOCÍ ASCII KÓDŮ

Jednotlivá přehlasovaná písmena můžeme zapsat také pomocí ASCII kódů. Zápis probíhá vždy tak, že nejdříve stiskneme a držíme levý Alt. Následně na numerické klávesnici zadáme příslušný číselný kód pro dané písmeno. Nakonec levý Alt pustíme a dojde k zapsání. Přehled jednotlivých kódů shrnuje následující tabulka.

Malé

Velké

ü/Ü

Alt+0252

Alt+0220

ä/Ä

Alt+0228

Alt+0196

ö/Ö

Alt+0246

Alt+0214

ë/Ë

Alt+0235

Alt+0203

Jak se píše přehláska
UNICODE A HTML

Unicode

Hex

HTML kód

HTML entita

ü

U+000FC

ü

ü

ü

Ü

U+000DC

Ü

Ü

Ü

ä

U+000E4

ä

ä

ä

Ä

U+000C4

Ä

Ä

Ä

ö

U+000F6

ö

ö

ö

Ö

U+000D6

Ö

Ö

Ö

ë

U+000EB

ë

ë

ë

Ë

U+000CB

Ë

Ë

Ë

ï

U+000EF

ï

ï

ï

Ï

U+000CF

Ï

Ï

&Luml;

ÿ

U+000FF

ÿ

ÿ

ÿ

Ÿ

U+00178

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Přehláska