Stupeň °

By | 25.7.2018

Stupeň jako symbol v podobě malého kroužku umístěného v horním indexu známe téměř výhradně ve spojitosti s určením teploty. V běžném životě v našich končinách jsou to pak stupně Celsia °C. Reálně se můžeme setkat ještě se stupni Fahrenheita °F a zcela výjimečně pak ještě s několika dalšími, ale to už trochu odbíháme od smyslu tohoto článku. Možností jak ho napsat na klávesnici máme celou řadu a nyní si řekneme, jaké to jsou.

POMOCÍ ASCII

Osvědčeným způsobem pro napsání nestandardních znaků je používání ASCII kódů. Postup je velmi prostý. Stačí zmáčknout a držet levý Alt, během tohoto držení zadat na numerické části klávesnice několikamístný číselný kód a nakonec Alt pustit. Stupeň má definovány dokonce dva číselné kódy, a to 248 a 0176. Vyberte si, který chcete, respektive případně vyzkoušejte oba, protože je možné, že vám ten, či onen nebude z různých důvodů fungovat.

ASCII pro ° = Alt+0176, nebo Alt+248




Alt 0176

STUPEŇ PŘES ALTGR A ALT

Pokud máte aktivní českou klávesnici, což je u většiny uživatelů pravidlem, máte možnost použít hned dvě velmi jednoduché klávesové zkratky za pomoci levého, nebo naopak pravého Alt (AltGr). Kromě těchto dvou tlačítek nás bude zajímat ještě klávesa Ctrl (Control) a klávesa pro písmeno ř a číslo 6, kterou najdeme zhruba uprostřed nahoře klávesnice (bývá na ní ř, dvě 5 a % – procenta). V obou případech stačí současný stisk dvou, respektive tří uvedených kláves a následné potvrzení zápisu klepnutím na mezerník.

  1. Levý Alt + Ctrl + klávesa pro ř a 5
  2. Pravý Alt (AltGr) + klávesa pro ř a 5

Stupeň znak

° V MAPĚ ZNAKŮ

V neposlední řadě můžeme stupeň napsat klasickým způsobem přes mapu znaků, kterou si můžeme otevřít v rámci operačního systému Windows, nebo přímo v programech Office – Word, Excel, PowerPoint. Po jejím otevření už jen stačí symbol vyhledat a vložit.

Postupy otevření mapy znaků:

  • Windows: Start → Příslušenství Windows → Mapa znaků

  • Programy Office: Vložení → Symbol → Další symboly




UNICODE A HTML

Unicode

Hex

HTML kód

HTML entita

°

U+000B0

°

°

°

ZÁPIS PŘÍMO Z KLÁVESNICE

Ne všechny klávesnice mají totožné rozložení a stejně tak neobsahují úplně stejné znaky. Na většině českých klávesnic ale symbol stupně najdeme „přímo“ a nepotřebujeme proto žádné složité klávesové zkratky a podobně. Zpravidla se nachází na první klávese zleva ve druhé řadě shora hned pod tlačítkem Esc (Escape). Společně s ním tam bývá ještě ; (středník), ` (obrácená čárka) a ~ (vlnovka). Je-li tomu skutečně tak a vy ho tam vidíte, zapíšete ho tak, že tuto klávesu stisknete současně s tlačítkem Shift. Samostatný zápis ° dokončíte klepnutím na mezerník. Zápis s písmenem provedete následným napsáním příslušného velkého písmene °C (v našem případě se bude většinou jednat o velké C).

Důležitá poznámka: Tímto postupem reálně nenapíšeme skutečný pravý symbol stupně, ale diakritické znaménko, které v češtině používáme třeba pro u s kroužkem ů. Z čistě vizuálního hlediska je to ale nepříliš podstatné.

Stupně