Ctrl (Control) klávesa

By | 24.7.2018

Ctrl (jedná se o zkratku anglického Control – „kontrolovat“) je jedním z nejdůležitějších tlačítek na klávesnici vůbec. Její stisk sám o sobě nevyvolá žádný pokyn, či odezvu. Jedná se totiž o párovou klávesu, která se vždy mačká společně s jednou, případně i dvěma dalšími klávesami. Její účel je primárně modifikační, což v praxi znamená, že mění funkci druhé mačkané klávesy. Do značné míry se tak co do funkčnosti podobá tlačítku Shift, které však pracuje na trochu jiné úrovni. Na závěr úvodu pak dodejme, že Ctrl najdeme pouze na klasických PC. Na zařízeních Mac od společnosti Apple plní tuto funkci klávesa Command – Cmd.

KDE CTRL NA KLÁVESNICI NAJDETE

Na klávesnici se nachází hned dvakrát. Důvod je prostý. Za ideálních podmínek, kdy je uživatel schopen psát všemi deseti prsty, je nezbytné, aby mohla být alternativně obsluhována levou i pravou rukou. Najdeme ji proto zcela dole, a to jednou napravo a jednou nalevo v rámci hlavní části.

Kde je klávesa Control
ZÁKLADNÍ KLÁVESOVÉ ZKRATKY

  • Znaménko plus vystupuje jen jako symbol označující kombinaci kláves, nikoliv jako samostatná klávesa, kterou bychom měli mačkat.

  • Při tvorbě klávesových zkratek s použitím písmen pro různé funkcionality byl brán ohled na to, aby tato písmena v maximální možné míře jistým způsobem odrážela význam dané funkcionality (v anglickém jazyce). Smyslem je usnadnit zapamatovatelnost. Neplatí to ve všech případech, ale v mnoha ano. Reálně to vypadá tak, že například Ctrl+S vyvolá pokyn „Uložit“, což se anglicky řekne „Save“ a tomu právě tomu odpovídá ono písmeno S.

TABULKA

DŮLEŽITÉ: Ta samá klávesová zkratka může mít v různých programšech odlišnou funkcionalitu. Stejně tak platí, že v některých programech může fungovat a v jiných nikoliv, neboť to z hlediska určení programu nedává smysl. Pokud tomu tak je, uvedeme to, přičemž textový editor (to je třeba Word) označuje zkratka TE a webový prohlížeč (to je třeba Google Chrome) označuje zkratka WP.

Klávesová zkratka

Funkcionalita

Význam CES – ENG

Ctrl+A

Vybrat všechno

Všechno – All

Ctrl+B

Psát tučně

Tučný – Bold

Ctrl+C

Zkopírovat

Kopírovat – Copy

Ctrl+D

TE: Otevřít dialogové okno „Písmo

WP: Přidat mezi oblíbené záložky

Ctrl+E

TE: Zarovnat obsah na střed

Ctrl+F

Najít

Najít – Find

Ctrl+G

TE: Otevřít dialogové okno „Najít a nahradit“ sekci „Přejít na

Ctrl+H

TE: Otevřít dialogové okno „Najít a nahradit“ sekci „Nahradit

WP: Zobrazit historii prohlížení

Historie – History

Ctrl+I

Psát kurzívou

Kurzíva – Italics

Ctrl+J

TE: Zarovnat obsah dobloku

Ctrl+K

TE: Vložit hypertextový odkaz

Ctrl+L

TE: Zarovnat obsah doleva

Levá – Left

Ctrl+M

TE: Odsadit odstavec zleva

Ctrl+N

TE: Nový dokument

WP: Nové okno

Nový – New

Ctrl+O

Otevřít

Otevřít – Open

Ctrl+P

Tisknout

Tisknout – Print

Ctrl+Q

Zavřít/ukončit

Ukončit – Quit

Ctrl+R

TE: Zarovnat obsah doprava

WP: Aktualizovat (znovu načíst)

Pravý – Right

Aktualizovat – Refresh

Ctrl+S

Uložit

Uložit – Save

Ctrl+T

WP: Otevřít novou záložku

Ctrl+U

Psát podtržený text

Podtržení – Underline

Ctrl+V

Vložit uložený obsah schránky

Ctrl+W

Zavřít dokument/okno/záložku

Ctrl+X

Vyjmout označený obsah a přesunout ho do schránky

Ctrl+Y

Zopakovat naposledy provedený příkaz

Ctrl+Z

Zrušit naposledy provedený příkaz
Řadu dalších klávesových kombinací naleznete na stránce Klávesové zkratky.

Ctrl