Shift klávesa

By | 25.7.2018

Shift (prakticky zcela nepoužívaný český ekvivalent zní přeřaďovač) patří mezi velmi důležité klávesy a bez něj se neobejde ani zcela základní psaní textu na klávesnici.

Primárně se jedná o modifikační klávesu (na podobném principu funguje též klávesa Ctrl – Control), která přepíná ostatní klávesy do druhé úrovně. V praxi to znamená třeba to, že když při jejím držením stiskneme klávesu pro písmeno a, tak se nenapíše ve své malé formě, ale jako kapitálka A. Obdobný princip platí i pro jiná tlačítka, takže například při stisku klávesy pro dlouhé a (á) za současného držení Shiftu dojde k zápisu čísla 8 (písmena a symboly první i druhé úrovně jsou na každé klávese pochopitelně vyobrazeny). Je ale široce využitelný i v rámci klávesových zkratek pro různé programy. Příkladem budiž třeba kombinace Ctrl+Shift+mezerník, s níž se ve Wordu vytvoří pevná mezera.

Pro tuto klávesu je podstatné, že se musí vždy držet, aby plnila svou funkci. Na klávesnici pak totiž najdeme ještě takzvaný Caps Lock (česky zámek přeřaďovače). Funkčně se s Shiftem částečně kryje, a to do té míry, že když je aktivovaný, píšeme naprosto všechna písmena kapitálkami (včetně těch v horní části s diakritickými znaménky). Caps Lock zapínáme a zase vypínáme pouhým jedním stiskem, nikoliv držením.
KDE SHIFT NAJDETE

Dnes se již velmi často tato klávesa nepopisuje slovně a označuje ji pouze výrazná šipka směřující nahoru ⇧. Proto ji také mnoho počítačově méně znalých uživatelů nemůže najít. Na klávesnici se nachází hned dvakrát, a to vlevo dole pod tlačítkem Caps Lock a vpravo dole pod tlačítkem Enter. Důvodem proč je na klávesnici hned dvakrát je, že člověk píšící všemi deseti potřebuje mít možnost stisknout tuto klávesu pohodlně zvlášť levou i pravou rukou.

Kde se nachází klávesa Shift

VYBRANÉ PROGRAMOVÉ KLÁVESOVÉ ZKRATKY NA UKÁZKU

Zkratka

Funkce

Alt+Shift

Přepnutí na anglickou klávesnici (a zpět)

Shift+šipky ↑↓→←

Slouží k výběru textu ve směru mačkané šipky

Ctrl+Shift+Esc

Spustí program „Správce úloh

Shift+Delete

Označenou položku/položky smaže bez umístění do Koše

Ctrl+Shift+P

Ve Wordu otevře dialogové okno „Písmo
Shift