Pevná mezera a nezlomitelná mezera

By | 30.1.2019

Pevná mezera i nezlomitelná mezera (často také nazývána nedělitelná) patří mezi takzvané bílé znaky, tedy znaky, které nejsou vidět a mezi něž řadíme třeba i obligátní klasickou mezeru, kterou zapisujeme mezerníkem. Oba dva tyto znaky slouží stejnému účelu, a to je zabránění zalomení textu na konci řádku mezi slovy, písmeny, čísly a symboly, u kterých to není žádoucí. To se týká například předložek, spojek, titulů, dat, telefonních čísel a tak podobně (více na toto téma naleznete na konci tohoto článku).

JAKÝ JE MEZI NIMI ROZDÍL

Zatímco pevná mezera má pevně danou šířku a neroztahuje se ani při roztahování ostatních mezer na řádku, nezlomitelná mezera je flexibilní a společně s ostatními mezerami na řádku se roztahuje. Faktem ale je, že mnoho textových editorů automaticky interpretuje nezlomitelnou mezeru jako pevnou. Současně platí, že mnoho klasických textových editorů jako je Microsoft Word, WordPad nebo OpenOffice Writer automaticky nahrazují běžnou mezeru mezerou nezlomitelnou, nebo pevnou tam, kde je to zapotřebí (respektive si tuto možnost můžete aktivovat v rámci automatických oprav).

PEVNÁ MEZERA POMOCÍ ASCII KÓDU

Pevnou mezeru napíšeme pomocí ASCII kódu, a to takto:

 1. Stiskneme levý Alt a držíme ho.
 2. Na numerické částí klávesnice napravo zadáme číselný kód 255.
 3. Pustíme levý Alt a dojde automaticky k propsání.

ASCII pro pevnou mezeru = Levý Alt + 255

Pevná mezera word
NEZLOMITELNÁ MEZERA A MOŽNOSTI JEJÍHO ZÁPISU

Máme hned několik možností zápisu, respektive v rámci různých programů existují různé způsoby. Pojďme si je nyní stručně představit, k čemuž nám poslouží přehledná tabulka.

Program/prostředí

Způsob/klávesová zkratka

OS Microsoft Windows

Levý Alt + 0160 (ASCII kód)

OS macOS

Option(Alt) + mezerník

Microsoft Office Word

Ctrl + Shift + mezerník (funguje zde i ASCII kód)

OpenOffice Writer

Ctrl + Shift + mezerník (funguje zde i ASCII kód)

Unicode

U+000A0

Hex

 

HTML kód

 

HTML entita

 

Nezlomitelná mezera

DALŠÍ MEZERY

Reálně existuje necelá dvacítka mezer a jiných bílých znaků, které mají obdobnou funkci jako dva výše zmíněné znaky. Liší se ve své šířce (která může být mimochodem i nulová) a některých aspektech funkčnosti. Běžný uživatel si však bohatě vystačí s pevnou a nezlomitelnou mezerou, takže tu ostatní zástupce této kategorie nebudeme dále rozebírat.
VÝČET PŘÍPADŮ, KDY POUŽÍVÁME TYTO MEZERY

*Nezlomitelná, respektive pevná mezera je u příkladů naznačena pomocí znaku podtržítko.

 1. U jednopísmenných předložek a spojek (a, i, k, o, s, u, v, z):

  Nakonec dospěl i_k_tomu, že to byla velká chyba a omluvil se.

 2. U znamének matematických operací (např. plus, krát, děleno, menší než, větší než apod.):

  9_+_8_*_7_>_6_-_5_/_4

 3. U telefonních čísel:

  +420_123_456_789

 4. U dat:

  Dne 21._4._2019 je Velikonoční pondělí.

 5. U čísel, za kterými následuje jednotka:

  Pokuta za rychlou jízdu nás v Itálii přišla na 100_€.

 6. U řadových číslovek, za kterými následuje podstatné jméno:

  Letos se uskuteční výroční 50._ schůze naší organizace.

 7. U rozdělování velkých čísel po tisícových řádech:

  Dluh naší společnosti činil ke konci tohoto roku 2_455_853 korun.

 8. U poměru, který vyjadřuje dvojtečka:

  Mapa pro dnešní závod v orientačním běhu má měřítko 1_:_10_000

 9. U iniciál ve jméně:

  Prvním československým prezidentem byl T._G._Masaryk.

 10. U titulů a hodností:

  Od roku 2015 do roku 2018 byl Arm._gen._Ing._Petr_Pavel,_M.A. předsedou výboru Severoatlantické aliance – NATO.

 11. U ustálených spojení a zkratek:

  Nejvyšší moravskou horou je Praděd ležící ve výšce 1492 m._n._m.

 12. Před pomlčkou:

  Je neskutečně nezodpovědný_– teď mluvím pochopitelně o Martinovi.

 13. Před i za pomlčkou pokud stojí samostatně na řádku jako odrážka:

  _–_3 banány

 14. Před dvojtečkou v bibliografické citaci:

  SVENSSON, Lars_: Ptáci Evropy, severní Afriky a Blízkého východu

 15. Před i za lomítkem pří víceslovném výčtu, respektive alternativách:

  Postrádám zelený svetr_/_modré tričko_/_hnědé kalhoty.

 16. Před a za znakem & (ampersand):

  Znáte americkou firmu Johnson_&_Johnson?

 17. Za některými specifickými symboly jako je například § (paragraf), © (copyright), † (křížek) nebo * (hvězdička):

  Tuto problematiku upravuje §_5a Ochrana volně žijících ptáků.

 18. U některých výrazů jako je třeba str. (strana), č. (číslo) či specifikace podstatného jména před ním stojící:

  D_vitamín je jediný vitamín, který je člověk schopen si sám vytvářet.

Pevná mezera