Hvězdička *

By | 14.10.2015

Hvězdičku lze na počítačové klávesnici napsat hned několika způsoby. Na následujících řádcích si tyto postupy srozumitelně a v krátkosti popíšeme.

HVĚZDIČKA NA KLÁVESNICI PŘES PRAVÝ ALT (Alt Gr)

  1. Hned vpravo vedle mezerníku najdete klávesu pravý Alt, na které je někdy napsáno též Alt Gr. Tu stiskněte a nepřestávejte pouštět.
  2. Zatímco držíte pravý Alt, stiskněte klávesu pro pomlčku „-“, kterou najdete v pravé části klávesnice nalevo od tlačítka Shift. Po jejím stisknutí dojde k zápisu hvězdičky do místa, kde máte v dokumentu/programu umístěný kurzor.

Klávesy pro hvězdičku
PŘES ANGLICKOU KLÁVESNICI

  1. Nejprve je třeba přepnout na anglickou klávesnici. Toho dosáhnete současným stiskem kláves levý Alt a Shift. To, že máte klávesnici přepnutou na anglickou, zjistíte zpravidla jednoduše tak, že se vám na hlavním panelu změní zkratka CS na EN.
  2. Nyní již jen stačí stisknout klávesu Shift, a zatímco ji držíte stisknutou, zmáčkněte klávesu, kterou běžně píšete písmeno dlouhé a „á“ (standardně jsou na ní čtyři znaky, a to 8, á, 8 a *).

Hvězdička znak

ASCII KÓD PRO HVĚZDIČKU

  1. Nalevo od mezerníku vyhledejte tlačítko levý Alt. Ten stiskněte a nepřestávejte držet.
  2. Následně na numerické klávesnici (pokud ji nemáte, nelze ASCII využít) postupně vyťukejte číslici 42. Poté co pustíte zmáčknutý levý Alt, hvězdička se zapíše.

Poznámka: Nezapomeňte zkontrolovat, zda je numerická klávesnice aktivní. Aktivuje (deaktivuje) se pomocí tlačítka Num lock.

Alt+42

ZKOPÍRUJTE JI ZDE

Hvězdičku si také můžete klasicky zkopírovat zde – *. Označte si ji myší, použijte klávesovou zkratku pro kopírování Ctrl a C, přejděte do dokumentu, kam ji chcete vložit a klikněte do něj a nyní stiskněte současně Ctrl a V. Hotovo!
HVĚZDIČKA * V PROGRAMECH OFFICE WORD, EXCEL A POWERPOINT

Zcela nahoře na panelu nástrojů klikněte na položku „Vložení“, čímž dojde k otevření příslušného pásu karet. Na tomto pásu karet najdete vpravo položku „Symbol“ a na tu kliknete. Tím dojde k rozevření okna se symboly, ve kterém již stačí najít hvězdičku a kliknout na ni, čímž se propíše do dokumentu na místo, kde je kurzor. Pokud by v tomto rozevíracím okně * nebyla, klikněte v tomto okně zcela dole na položku „Další symboly“. To otevře okno se všemi znaky programu, mezi kterými již hvězdičku na 100% najdete.

Jak napsat hvězdičku na klávesnici