Num lock

By | 12.10.2015

Funkcí klávesy Num lock je aktivace, respektive deaktivace zápisu čísel na numerické části klávesnice. Jestliže je aktivní píšeme klávesami čísla, v opačném případě fungují klávesy jako kurzorové (nahoru, doprava a podobně). To že je aktivní, je indikováno zpravidla pomocí svítící diody přímo na tlačítku, či v jeho blízkosti.

Kde Num lock najdeme

Nachází se v pravé horní části klávesnice. Mnoho dnešních kompaktních přenosných počítačů (notebooků) však již kvůli úspoře místa numerickou část klávesnice zcela postrádá a z tohoto důvodu na nich pochopitelně nenajdeme ani Num lock.

Kde najdete klávesu Num lock
Přehled výstupů při aktivním/neaktivním Num locku

Klávesa Aktivní NL Neaktivní NL
1 1 End – Konec
2 2 Dolů
3 3 Page Down – Další strana
4 4 Vlevo
5 5 Nemá žádnou funkci
6 6 Vpravo
7 7 Home – Domů
8 8 Nahoru
9 9 Page Up – Předchozí strana
0 0 Insert – Vložit
. (Tečka) . (Tečka) Delete – Smazat

Num lock