Caps lock

By | 12.10.2015

Caps Lock je jednou z kláves na počítačové klávesnici. Její funkcí je dlouhodobé přepnutí všech znakových kláves s písmeny do stavu, kdy pomocí nich zapisujeme tato písmena kapitálkami, jinak řečeno píšeme velká písmena. Aktivujeme ji jedním krátkým stisknutím. To samé platí pro její deaktivaci. Velice podobně, ne však zcela totožně pracuje klávesa Shift. Tu je na rozdíl od Caps lock nutné pro zápis kapitálek držet a pak ji není možné využít pro přímý zápis velkých písmen s diakritikou. Její podstatou je totiž dočasné přepnutí kláves do druhé úrovně znaků, což jsou v případě kláves s písmeny s diakritikou číslice a ne jejich „velké“ verze.

Lidové vysvětlení funkce klávesy Caps lock

Když ji stiskneme poprvé, začne se vše psát velkými písmeny. Když ji stiskneme znovu, opět píšeme malými.

Kde ji najdeme

Nachází se na klávesnici zcela vlevo, a to zpravidla mezi tlačítky Shift a Tabulátor.

Kde najdete klávesu Caps lock
Kdy ji používat

Teorie uvádí, že je z časového hlediska výhodné aktivovat ji teprve tehdy, když potřebujeme s její pomocí zapsat tři znaky bezprostředně za sebou. Jestliže ji potřebujeme krátce deaktivovat, stačí držet během zápisu již jednou zmiňovanou klávesu Shift.

Caps lock