Znaky na klávesnici

Znaky na klávesniciPsaní speciálních znaků na klávesnici může být pro mnohé uživatele noční můrou a přitom stačí naučit se pár klávesových zkratek, díky kterým je tento problém vyřešen během zlomku vteřiny. Fakticky vzato existuje takových zkratek několik set a v silách většiny uživatelů není možné si je všechny zapamatovat. V běžném světě si však 99% všech lidí vystačí s 5 až 10 zkratkami. Mnoho znaků jde přitom napsat několika způsoby. Tři základní přístupy jsou psaní pomocí kombinace Alt + Ctrl + “nějaká klávesa“, Shift + “nějaká klávesa“ a Alt + “nějaké číslo“. Poslední jmenovaný způsob se nazývá ASCII, což je prapůvodní znakový kód, který má své uplatnění především u klávesnic s numerickou částí. Ta se však v dnešní době u tolik oblíbených a rozšířených notebooků nepoužívá, a proto je tento přístup v takových případech nevhodný. Bude proto lepší naučit se zkratky s pomocí klávesnic Alt a Ctrl. Jen pro doplnění, stejný efekt jako stisknutí těchto dvou kláves má zmáčknutí klávesy pravý Alt (nachází se napravo od mezerníku a někdy bývá označen Alt Gr). A teď už se pojďme podívat na to, jak se jednotlivé znaky na klávesnici píší.
Speciální znaky na klávesnici

Zavináč @

zavináč

1. Levý Alt + Ctrl + V

2. Pravý Alt + V

3. Levý Alt + 64

Jak napsat zavináč >>>

Hashtag #

Hashtag

1. Levý Alt + Ctrl + X

2. Pravý Alt + X

3. Levý Alt + 35

Jak napsat hashtag >>>

Křížek +

Křížek

Píše jako klasické znaménko +. To může být umístěno různě, a to buď nad klávesou Enter, nebo vlevo nahoře pod klávesou F1.

Jak napsat křížek >>>

Euro €

Euro

1. Levý Alt + Ctrl + E

2. Pravý Alt + E

3. Levý Alt + 0128

Jak napsat znak eura >>>
Dolar $

Dolar

1. Levý Alt + Ctrl + ů

2. Pravý Alt + ů

3. Levý Alt + 36

Jak se píše znak dolaru >>>

Libra Ł

Libra

1. Levý Alt + Ctrl + L

2. Pravý Alt + L

Jak napsat znak libry >>>

Ampersand &

Ampersand

1. Levý Alt + Ctrl + C

2. Pravý Alt + C

3. Levý Alt + 38

Jak napsat and, neboli ampersand >>>

Procenta %

Procento

1. Shift + klávesa = (nachází se hned vedle klávesy pro é vpravo nahoře)

Hvězdička *

Hvězdička

1. Pravý Alt + –

2. Levý Alt + 42

3. Přepněte na anglickou klávesnici (Alt + Shift) a poté kombinaci Shift + klávesa pro á

Jak napsat hvězdičku >>>

Apostrof

Apostrof

1. Shift + příslušná klávesa nacházející se vlevo od Enter

Jak napsat apostrof >>>N, d, t s háčkem

Háček

Nejprve zmáčknete kombinaci Shift + příslušná klávesa ˇ, která se nachází vpravo nahoře hned vedle klávesy Backspace. Poté je pustíte a zmáčknete písmeno, které má mít háček.

Jak napsat t s háčkem >>>

Jak napsat n s háčkem >>>

Jak napsat d s háčkem >>>

Hranaté závorky [ ]

Hranaté závorky

Levá závorka [

1. Levý Alt + Ctrl + F

2. Pravý Alt + F

Pravá závorka ]

1. Levý Alt + Ctrl + G

2. Pravý Alt + G

Jak se píše hranatá závorka různými způsoby >>>

Složené závorky { }

Složené závorky

Levá závorka {

1. Levý Alt + Ctrl +B

2. Pravý Alt + B

Pravá závorka }

1. Levý Alt + Ctrl + N

2. Pravý Alt + N

Jak napsat složené závorky na klávesnici >>>

Špičaté závorky < >

Špičaté závorky

Levá závorka <

1. Levý Alt + Ctrl + klávesa pro tečku

2. Pravý Alt + klávesa pro tečku

Pravá závorka >

1. Levý Alt + Ctrl + klávesa pro čárku

2. Pravý Alt + klávesa pro čárku

Obrácené lomítko \

Obrácené lomítko

1. Levý Alt + Ctrl + Q

2. Pravý Alt + Q

Jak napsat obrácené lomítko >>>

Lomítko /

Lomítko

1. Shift + klávesa ú

Jak napsat lomítko >>>

Vlnovka ~

Vlnovka

1. Levý Alt + Ctrl + 1

2. Pravý Alt + 1

Jak se píše vlnovka >>>

Ostré s ß

Ostré s

1. Levý Alt + Ctrl + klávesa pro § a !

2. Pravý Alt + klávesa pro § a !

Jak napsat ostré s >>>Přehláska ¨

Přehláska

Je to velice jednoduché a princip je stejný, jako je tomu u čárky nad samohláskou. Jediné co musíte udělat je najít příslušnou klávesu s dvěma tečkami vedle sebe (bohužel neexistuje standardizované místo jejího umístění, bývá to v oblasti klávesy Enter), zmačknout ji a následně kliknout na písmeno, které má přehlásku mít.

Jak se píše přehláska >>>

Jak napsat A s přehláskou >>>

Jak napsat U s přehláskou >>>

Jak napsat O s přehláskou >>>

Průměr Ø

Průměr

1. Levý Alt + 8709

Svislá čára |

Svislá čára

1. Levý Alt + Ctrl + W

2. Pravý Alt + W

Jak se píše svislá čára >>>

Stříška ˆ

Stříška

1. Levý Alt + Ctrl + klávesa pro š a 3, poté potvrdit mezerníkem

2. Pravý Alt + klávesa pro š a 3, poté potvrdit mezerníkem

Jak se píše stříška na klávesnici >>>

Stupeň °

Stupeň

1. Levý Alt + Ctrl + klávesa pro ř a 5, poté potvrdit mezerníkem

2. Pravý Alt + klávesa pro ř a 5, poté potvrdit mezerníkem

Jak zapsat stupeň na klávesnici >>>

Krát ×

Krát

1. Levý Alt + Ctrl + klávesa pro kulatou závorku )

2. Pravý Alt + klávesa pro kulatou závorku )

Jak napsat krát >>>

Děleno ÷

Děleno

1. Levý Alt + Ctrl + klávesa pro ú

2. Pravý Alt + klávesa pro ú

Řecká písmena

Řecká písmena

ASCII, Unicode, HTML a kódy entit písmen řecké abecedy

Řecká abeceda na klávesnici >>>

Mapa znaků na klávesnici

Mapa znaků na klávesniciJednou z možností jak napsat znaky, a to i takové pro které neexistuje klávesová zkratka, je použití takzvané mapy speciálních znaků. Její využití je možné výhradně v operačním systému Windows. Postupovat lze několika způsoby, ale my si zde zmíníme ten nejjednodušší. V prvním kroku zmáčkneme kombinaci kláves Windows + R. První jmenovaná je většinou nadepsána zkratkou Win, nebo je na ní přímo logo Windows a umístěna bývá zpravidla vedle mezerníku. Po zmáčknutí této klávesové zkratky dojde k zobrazení dialogového okna s textovým polem, kam je třeba napsat charmap.exe a dát „OK“. Pak už dojde k zobrazení přehledu znaků. Z něho si vybereme znak, respektive znaky, které potřebujeme a dáme kopírovat, což uloží zvolené znaky do operační paměti počítače. Nakonec stačí přejít do programu, respektive souboru (Office Word, Office Excel, email, administrace webu atd.), v němž chceme znak/y použít a současně zmáčkneme tlačítka Ctrl+V, čímž znaky do programu/souboru vložíme.

Znaky na klávesnici skrze ASCII kódy

ASCII znakyJak bylo zmíněno již na začátku, použití ASCII je jeden ze způsobů, jak pomocí klávesových zkratek zapsat speciální znaky, které ve většině případů není klávesnice vzhledem k jejich počtu schopna pojmout. ASCII je pochopitelně zkratka, a to anglického spojení „American Standard Code for Information Interchange“, v českém překladu pak „Americký standardní kód pro výměnu informací“. Ačkoliv již dnes není tolik používaná, jedná se o celkově nejpoužívanější sadu znaků v informatice všech dob a na jejím základě bylo postaveno mnoho dodnes používaných kódovacích standardů.

Základním principem ASCII je stisknutí a podržení klávesy Alt a následné zadaní dvou až čtyřmístného číselného kódu. Tento princip byl ostatně zmíněn i u několika znaků výše, kdy například dolar zapíšeme kombinací „Alt + 36“. Důvodem pro pokles obliby ASCII je právě používání čísel v kombinaci. S rozšířením přenosných počítačů, u kterých absentuje numerická klávesnice, totiž použití tohoto principu značně ztrácí na praktičnosti. I tak se na přehled jednotlivých zkratek můžete podívat na této ASCII tabulce znaků.

Video -Vytváření znaků na klávesnici pomocí Alt Gr


Spolupracujeme s webovým portálem KrásnéSny.cz, který se zabývá problematikou zdravého spánku a všeho, co s ním byť jen okrajově souvisí a také s webem Znamení-zvěrokruhu.eu.