Krát znak × ∗ · .

By | 24.7.2018

Krát jako matematický symbol můžeme zapsat pomocí několika znaků. V zásadě máme čtyři různé možnosti (× ∗ · .), přičemž podstatné je, že malé x, které se často používá, může z grafického hlediska posloužit svému účelu, ale správně rozhodně není. Pojďme se nyní podívat, jakými způsoby můžeme každý z těchto čtyř symbolů na klávesnici vytvořit.

×

Zcela správně, avšak lehce zaměnitelný s malým x

∗ (střední hvězdička)

Typograficky nesprávná, ale v programování používaná

· (střední tečka)

Zcela správně

. (interpunkční tečka)

Zcela správně, avšak hrozí záměna za desetinnou čárku

x (malé x)

Zcela špatně

Poznámka: Zde zmiňovaná střední hvězdička ∗, není to samé jako horní hvězdička *, kterou najdeme například na numerické klávesnici.
KLÁVESOVÉ ZKRATKY ASCII PRO KRÁT

Velmi prostým a nenáročným způsobem, jak zapsat každou ze všech čtyř zmíněných možností je využití ASCII kódů. Jejich využití však předpokládá, že je vaše klávesnice plnohodnotná, což znamená, že má numerickou část. Vždy postupujeme tak, že nejprve stiskneme klávesu levý Alt, poté vyťukáme příslušný číselný kód na numerické klávesnici, načež pustíme klávesu levý Alt, čímž dojde k vytvoření příslušného znaku. Klávesové zkratky ASCII pro znaky krát jsou následující.

× = Alt+0215

∗ = Alt+8727

· = Alt+0183

. = Alt+46

Poznámka: Obyčejnou interpunkční tečku můžeme pochopitelně zapsat přímo z klávesnice pouhým stiskem příslušné klávesy, které se nachází v oblasti mezi mezerníkem a pravým Shiftem.

Alt 0215

× PŘES PRAVÝ ALT

Symbol × můžeme napsat také přes klávesovou zkratku využívající pravý Alt (AltGr). Postup není nepodobný tomu prvně zmíněnému. Stiskneme pravý Alt (napravo od mezerníku) a nepouštíme ho. Pro napsání × stiskneme tlačítko nalevo od Enteru, s jehož pomocí píšeme klasické kulaté závorky. Bývají na něm znaky ) (pravá kulatá závorka), ( (levá kulatá závorka), ä (přehlasované a), ] (pravá hranatá závorka) a } (pravá složená závorka). K zápisu dochází okamžitě bez ohledu na to, zda pravý Alt pustíme, či nikoliv.

× = AltGr + klávesa pro ) a (

Pravý Alt pro zápis znaménka krát

V PROGRAMECH SADY OFFICE

V počítačových programech Word, Excel či PowerPoint najdeme všechny znaky, které můžeme použít pro vyjádření „krát“ v mapě znaků. Tu v právě otevřeném dokumentu otevřeme takto: Vložení → Symbol → Další symboly. V ní už je jen vyhledáme, označíme a přes tlačítko Vložit přidáme do dokumentu.
UNICODE A HTML

Jednotlivé znaky

Unicode

Hex

HTML kód

HTML entita

×

U+000D7

×

×

×

U+02217

∗

∗

∗

·

U+000B7

·

·

·

.

U+0002E

.

.

.

Krát znak