And znak neboli ampersand &

By | 12.5.2015

And symbol – &, který správně nazýváme et (převzato z latiny), či ampersand (převzato z angličtiny) zastupuje v psaném textu spojku a, v jistých případech pak také matematické znaménko plus +. Jeho užívání je časté především v angličtině, respektive v anglosaských zemích, ale setkat se s ním můžeme i u nás, a to hlavně v případech pojmenovávání firem příjmeními dvou vlastníků, tedy například „Advokátní kancelář Sýkora & Špaček“. Z tohoto důvodu se mu v minulosti někdy říkalo „obchodní a“.

Znak and – & neboli ampersand lze na klávesnici napsat několika způsoby. Pojďme si je představit.

JAK NAPSAT AND POMOCÍ PRAVÉHO ALT

Naprosto nejjednodušším způsobem jak je možné zapsat znak ampersand, je pomocí klávesnice pravý Alt, která se nachází vpravo od mezerníku a zpravidla je na ní napsáno Alt Gr.

  1. Stiskněte Alt Gr = pravý Alt a držte ho.
  2. Během toho co držíte Alt Gr, zmáčkněte klávesu písmena.

& = Alt Gr+klávesa pro C

Dodatek: Na některých počítačích, byť ne na zcela všech, je možné použít velmi obdobnou zkratku, a to levý Alt+Ctrl+C.

& = Levý Alt+Ctrl+C
Klávesy pro &

AMPERSAND KÓDEM ASCII

Také velice jednoduchý způsob, který však vyžaduje, aby měla vaše klávesnice numerickou klávesnici. Jestliže ji nemá (což je typické pro menší laptopy), máte s ASCII kódem smůlu a musíte využít jiný ze zde zmíněných postupů.

  1. Stiskněte levý Alt (je nalevo od mezerníku) a držte ho.
  2. Zatímco držíte levý Alt, vyťukejte na numerické části klávesnice číslici 38.

ASCII pro & = Alt+38

Alt+38

PŘEPNUTÍM NA ANGLICKOU KLÁVESNICI

Tento postup sice splní svůj účel, ale je zbytečně zdlouhavý a neomalený.

  1. Přepněte si klávesnici na anglickou (současné stisknutí kláves levý Alt a Shift).
  2. Poté zmáčkněte klávesu Shift a držte ji.
  3. Nakonec během držení tlačítka Shift, stiskněte klávesu, kterou jinak píšete písmeno „ý“. Jsou na ní dvě číslice 7, zmiňované ý a znak &. Tak dojde k napsání znaku and.

Na anglické klávesnici = Shift+klávesa pro ý

Ampersand na klávesnici

UNICODE A HTML

Kódy a entity pro Unicode a HTML.

Unicode

Hex

HTML kód

HTML entita

&

U+00026

&

&

&
VZNIK

Ampersand, et nebo and chcete-li, je takzvaná ligatura, čili symbol, který vznikl spojením dvou původně samostatných znaků (další hodně používanou a známou ligaturou je třeba paragraf).V tomto případě se jedná o spojení písmen e a t, respektive et, což je latinská spojka. Vznik tohoto znaku prokazatelně sahá až do starověku, konkrétně pak do 1. století našeho letopočtu, což je možné vypozorovat v některých latinsky psaných textech z tohoto období. Jeho dnešní podoba pak pochází zhruba z druhé poloviny 15. století našeho letopočtu a souvisí s tehdejším obdobím renesance a vynálezem knihtisku.

Jak napsat and