Paragraf §

By | 12.5.2015

Mnoho lidí potřebuje poměrně často napsat na svém počítači paragraf a přitom marně přemýšlí, jak to udělat. Přitom to jde i tím nejjednodušším možným způsobem, který může existovat. Tedy přímo bez použití jakékoliv klávesové zkratky. Pojďme si nyní tento způsob a všechny další postupy popsat.

PŘÍMÝ ZÁPIS Z KLÁVESNICE

Pro napsání § na každé klávesnici (předpokládáme, že máte českou klávesnici) existuje k tomuto účelu přímo určené tlačítko. Najdete ho nalevo od klávesy Enter a jsou na něm vyobrazeny čtyři znaky – §, ! (vykřičník), (apostrof) a (uvozovky). Stačí ho jen zmáčknout a paragraf se napíše. Není třeba mačkat žádné jiné tlačítko. Tak jednoduché to je.

Klávesy pro §
JAK NAPSAT PARAGRAF POMOCÍ ASCII KÓDU

Pokud z jakéhokoliv důvodu nemůžete použít výše zmíněné tlačítko, lze paragraf napsat ještě pomocí takzvaného ASCII kódu, což je kombinace klávesy levý Alt a konkrétního čísla. Číslo je pochopitelně pro každý znak jiné. V případě § je toto číslo 0167. Postup je tedy následující. Stiskněte a držte levý Alt. Poté vyťukejte na numerické části klávesnice postupně čísla 0167 a je to. Předpokladem pro tento postup je vlastnictví klávesnice s numerickou části. Jestliže vlastníte přenosný počítač menších rozměrů, pak numerická část s největší pravděpodobností chybí a tuto metodu nelze na takovém počítači aplikovat.

ASCII pro § = Alt+0167

Alt+0167

UNICODE A HTML KÓDY A ENTITY

Unicode

Hex

HTML kód

HTML entita

§

U+000A7

§

§

§

JEDNODUŠE SI HO ZKOPÍRUJTE

Jistou možností, avšak v tomto případě asi trochu zbytečnou, je si znak § zkopírovat a vložit kam potřebujete pomocí označení myší a kombinací kláves Ctrl+C a Ctrl+V.

Zde je: §

VZNIK A VÝZNAM

Zcela jednoznačný původ symbolu § zřejmě nikdy nebude známý, nicméně s největší pravděpodobností se jedná o spojení dvou symbolů (čili takzvanou ligaturu), a to velkého písmene S a malého s v jeho horním indexu – Sˢ. Ono Sˢ pochází z období středověku a znamená v latině „Signum sectionis“, česky pak „Značka odstavce“. Prakticky totožný význam jako kdysi má § i dnes, a to jako velmi podstatný znak sloužící ke strukturalizaci textů, přičemž v dnešní době se tato jeho funkce vztahuje prakticky výhradně jen na právní předpisy. Není pochopitelně jedinou entitou tvořící strukturu právních předpisů a v rámci různých zemí a dokumentů může představovat různě významnou jednotku včetně toho, že ani nutně nemusí být součástí některých právních předpisů, což je mimochodem i případ Ústavy České republiky. Přesto je však jeho obecná úloha v právu natolik významná, že se stal jako znak i slovo jedním z nejvýznamnějších symbolů práva vůbec. Ostatně i v rámci českého jazyka používáme pro osobu znalou zákonů ustálený obrat „Vyzná se v paragrafech“.
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ PARAGRAFU V ČESKÉ LEGISLATIVĚ A ČESKÉM JAZYCE

  • Číslování je vždy vzestupné, Tedy § 1, § 2, § 3 a tak dále.
  • Je stabilní jednotkou struktury českých právních předpisů. To v praxi znamená, že při případné novelizaci a vložení nové části textu mezi dva již existující paragrafy přebírá tato nová část číslo předcházejícího paragrafu s písmenem, což poté vypadá například takto – § 8, § 9, § 10a, § 10b, § 11. Stejně tak v opačném případě platí, že pokud je konkrétní paragraf zrušen, zůstává jeho číslo neobsazeno, což poté vypadá například takto – § 8, § 9, § 11.
  • Pozice paragrafu v rámci struktury českých právních přepisů je následující (řazeno od větších celků k menším): Část / Hlava / Díl / Oddíl / Pododdíl / Paragraf / Odstavec / Písmeno / Bod.
  • Mezi § a číslo se vždy píše mezera.
  • Samostatné uvedení symbolu § bez konkrétního čísla není možné a v takových případech je nutné užít vždy slovného vyjádření paragraf. To samé platí, pokud by měl být symbol na začátku věty, a to bez ohledu na to zda s číslem, nebo bez něj.
  • V minulosti hojně rozšířený množný zápis ve formě §§ 10-20 dnes není akceptován a užívá se čistě jednotný zápis ve formě § 10-20.

Jak napsat paragraf