Uvozovky „“

By | 10.12.2018

Správné české uvozovky mají specifický formát. Jsou zdvojené, přičemž první dvojice je umístěna dole (v dolním indexu) před uvozeným textem a druhá nahoře (v horním indexu) za uvozeným textem, a to takto – „text“. Bohužel není tento formát klávesnicemi příliš podporovaný a zapsat je proto není úplně snadné. Máme v zásadě jen tři možnosti – použít ASCII kódy, využít mapu znaků nebo si nadefinovat vlastní klávesové zkratky pro jejich zápis. První zmiňovaná možnost je přitom asi nejrychlejší a nejschůdnější. V rámci webového prostředí přitom vzniklo jakési nepsané pravidlo, že akceptovány jsou v rámci češtiny i rovné americké uvozovky, a to jednak proto, že je jejich zápis možný přímo z klávesnice, ale také proto, že jsou více univerzální pro interpretaci různými programy. Na následujících řádcích si řekneme, jak všechny druhy uvozovek různými způsoby napsat, ať už se jedná o ty české, americké, anglické, francouzské či jednoduché, a to jak na standardním PC, tak na zařízeních Mac od společnosti Apple.

UVOZOVKY S POMOCÍ ASCII KÓDŮ NA PC

Tento postup je velmi jednoduchý a jediné co potřebujete, je znát příslušný ASCII kód. V prvním kroku je vždy zapotřebí zmáčknout levý Alt (hned vedle mezerníku vlevo) a držet ho. Poté na numerické části klávesnice vyťukáte konkrétní číselný kód. Nakonec už jen po jeho zadání pustíte levý Alt a konkrétní typ uvozovky se vepíše do textu. Zmíněné kódy pro jednotlivé typy uvozovek shrnuje následující tabulka.

Levá – otevírací

Pravá – uzavírací

České – „ XYZ“

Alt+0132

Alt+0147

Jednoduché nahoře a dole – ‚XYZ‘

Alt+0130

Alt+0145

Jednoduché nahoře – ‘XYZ’

Alt+0145

Alt+0146

Anglické – “XYZ”

Alt+0147

Alt+0148

Francouzské dvojité – »XYZ«

Alt+0187

Alt+171

Americké rovné – „XYZ“

Alt+34 (i přímo na klávesnici)

Alt+34 (i přímo na klávesnici)
Uvozovky dole a nahoře na PC

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: V některých textových editorech (Microsoft Word a podobně) může v závislosti na nastavení docházet k automatickému propisování českých uvozovek namísto amerických rovných při použití kódu Alt+34.

UVOZOVKY NA ZAŘÍZENÍCH MAC

Na zařízeních Mac od společnosti Apple s operačním systémem macOS využijete k zápisu uvozovek nadefinové klávesové zkratky. Jejich souhrn zobrazuje následující tabulka. Klávesa Alt je na zařízeních této značky někdy pojmenována jako klávesa Option.

Levá – otevírací

Pravá – uzavírací

České – „ XYZ“

Alt+Shift+N

Alt+Shift+H

Jednoduché nahoře a dole – ‚XYZ‘

Alt+N

Alt+H

Jednoduché nahoře – ‘XYZ’

Alt+H

Alt+J

Anglické – “XYZ”

Alt+Shift+H

Alt+Shift+J

Francouzské dvojité – »XYZ«

Alt+Shift+9

Alt+Shift+0

Americké rovné – „XYZ“

Přímo na klávesnici

Přímo na klávesnici

UNICODE A HTML KÓDY A ENTITY

Seznam Unicode a HTML kódů a entit pro jednotlivé typy závorek.

Unicode

Hex

HTML kód

HTML entita

České – „ XYZ“

Otevírací – levá

U+201E

„

„

„

Uzavírací – pravá

U+201C

“

“

“

Jednoduché nahoře a dole – ‚XYZ‘

Otevírací – levá

U+201A

‚

‚

‚

Uzavírací – pravá

U+2018

‘

‘

‘

Jednoduché nahoře – ‘XYZ’

Otevírací – levá

U+2018

‘

‘

‘

Uzavírací – pravá

U+02019

’

’

’

Anglické – “XYZ”

Otevírací – levá

U+201C

“

“

“

Uzavírací – pravá

U+0201D

”

”

”

Francouzské dvojité – »XYZ«

Otevírací – levá

U+00BB

»

»

»

Uzavírací – pravá

U+00AB

«

«

«

Americké rovné – „XYZ“

U+00022

"

"

"
PŘÍMÝ ZÁPIS UVOZOVEK Z KLÁVESNICE

Jak jsme zmínili již na samém začátku tohoto článku, jediné uvozovky, které je možné napsat přímo z klávesnice, jsou ty americké, tedy dvojité rovné, kdy otevírací i uzavírací je umístěna v horním indexu. Pro přehlednost jen dodejme, že otevírací i uzavírací uvozovky jsou totožné a tudíž je jejich zápis stejný. Klávesu pro jejich napsání najdeme mezi Enterem a klávesami pro psaní jednotlivých písmen. Nalezneme na ní dlouhé u s kroužkem (ů), středník (;), dvojtečku (:) a naše uvozovky („). Při stisku této klávesy současně s klávesou Shift dojde k napsání našich uvozovek. Je to velmi prosté.

Americké uvozovky nahoře přímý zápis

Uvozovky