Spojovník –

By | 10.12.2018

Spojovník je krátká horizontální čára, která slouží ke spojení dvou a více slov nebo znaků do jednoho celku. Jemu podobná je pomlčka a matematické znaménko mínus, se kterými se často zaměňuje, avšak toto zaměňování je fakticky i typograficky špatně. Asi nejpodstatnější je, že se na rozdíl od pomlčky od jednotlivých částí neodděluje mezerami. V rámci českého jazyka je pak jasně stanoveno, kdy použit spojovník a kdy pomlčku.

KDY SE SPOJOVNÍK POUŽÍVÁ

  1. U víceslovných místních a osobních pojmenování: Olomouc-Holice, Rájec-Jestřebí, Kim Čong-il.
  2. U přídavných jmen v těsném významovém celku: německo-český, vanilko-čokoládová, červeno-fialová. Zde pozor! Musí se jednat o celek složený ze dvou „vlastností“. To znamená, že červeno-fialová mikina je taková, která má na sobě červenou i fialovou barvu zvlášť. Naopak červenofialová mikina je taková, která má jeden odstín vzniklý spojením červené a fialové barvy.
  3. Před částicí, nebo spojkou -li, pokud ta není součástí složené spojky (zdali, jestli, neboli atd.): budu-li, dopustí-li, chcete-li.
  4. U neslovních výrazů, jako je například značení knih pomocí ISBN: ISBN 978-80-200-1446-7.
  5. U některých přejatých slov: ping-pong, e-shop, e-mail (zde je myšlena elektronická pošta, nikoliv druh nátěru, který píšeme dohromady email).
  6. U spojení podstatných jmen, která nejsou vzájemně určující: elektrikář-plynař, herec-režisér, ekonom-právník. To neplatí pro podstatné jména, která jsou vzájemně určující: ekonom národohospodář, lékař neurolog (nemůžete být neurologem bez toho, aniž abyste byli lékařem).
  7. U neslovního výrazu stojícího před slovem, ke kterému se vztahuje: 5-aminotetrazol, beta-karoten, gama-záření.
  8. U neúplných slov: jedno-, dvou- a třímotorová letadla.
  9. Při zápisu skandované či zdůrazněné řeči ve slabikách: ho-ši dě-ku-jem.
JAK HO NAPSAT NA KLÁVESNICI

Je to velmi jednoduché, protože ho najdeme přímo na klávesnici. Nachází hned vedle pravého Shiftu. Na jeho klávese jsou celkem čtyři znaky: náš spojovník (-), podtržítko (_), otazník (?) a lomeno (/). Tuto klávesu stačí zmáčknout a ihned se nám zapíše.

Pomlčka spojovník

UNICODE A HTML

Unicode

Hex

HTML kód

HTML entita

Klasický

U+02010

‐

‐

‐

Nezlomitelný

U+02011

‑

‑

Spojovník