Pomlčka – —

By | 22.12.2018

Pomlčka je druh interpunkčního znaménka, které vypadá jako vodorovná čára. Jejím účelem je oddělovat části projevu, a to jak v rámci jedné věty, tak mezi větami. Často je na klávesnici zaměňována za spojovník, či dokonce za znaménko minus. Má však zcela jiný význam a pravidla pro její používaní se také liší. Přímo na klávesnici ji nenalezneme a možná právě proto mnoho uživatelů zapisuje místo ní spojovník, který se nachází vedle pravého Shift a společně s ním je na klávese ještě _ (podtržítko), ? (otazník) a / (lomítko). To je ale jazykově, stylisticky i funkčně špatně. Nyní se proto podíváme, jak pomlčku na klávesnici správně napsat. Než se do toho pustíme, tak ještě dodejme, že existují dvě verze pomlčky, a to krátká a dlouhá. Krátké se říká také půlčtverčíková, nebo n pomlčka. Dlouhé pak čtverčíková, nebo m pomlčka. Jakou z nich použijete, je čistě na vás, ale platí, že v textu by měla být používána jednotně pouze jedna, nebo druhá.

ZÁPIS V PROGRAMECH WORD, OPENOFFICE WRITER A PODOBNĚ

V textových editorech a obdobných programech, jako je například Office Word či OpenOffice Writer zapíšeme krátkou pomlčku poměrně snadno a to tak, že za sebou napíšeme dva spojovníky (viz. úvodní odstavec). Tyto programy jsou dosti vyspělé a obsahují funkci takzvaných automatických oprav, které pokud nejsou vypnuté, automaticky tento přepis provedou.
POMLČKA POMOCÍ ASCII KÓDŮ NA PC

K zápisu obou typů pomlček na zařízeních s operačním systémem Windows můžeme využít také takzvané ASCII kódy. Jejich použití je velmi snadné.

  1. Nejprve stiskneme levý Alt.
  2. Pak na numerické klávesnici zadáme číselný kód 0150 pro krátkou, respektive 0151 pro dlouhou variantu.
  3. Nakonec pustíme Alt a znak se vepíše.

ASCII pro – = Alt+0150

ASCII pro — = Alt+0151

Dlouhá pomlčka

ZÁPIS NA POČÍTAČÍCH APPLE S OPERAČNÍM SYSTÉMEM macOS

Pokud vlastníte počítač značky Apple s operačním systémem macOS, napíšete pomlčku stiskem kombinace kláves Option+spojovník.

Na počítači Apple = Option+spojovník

UNICODE A HTML

Unicode

Hex

HTML kód

HTML entita

Krátká –

U+02013

–

–

–

Dlouhá —

U+02014

—

—

—

JAK NAPSAT POMLČKU V OS LINUX

V operačním systému Linux máme možnost zapsat krátkou i dlouhou pomlčku dvěma možnými způsoby.

Krátká –

  1. Ctrl+Shift+U→2013→Mezerník
  2. Compose→Spojovník→Spojovník→Tečka

Dlouhá —

  1. Ctrl+Shift+U→2014→Mezerník
  2. Compose→Spojovník→Spojovník→Spojovník

Pomlčka