U s kroužkem ů/Ů

By | 22.12.2018

U s kroužkem patří mezi písmena, se kterými může mít nejeden uživatel problém je na klávesnici napsat, a to obzvlášť pokud se jedná o jeho velkou verzi. Není to ale nic zase tak složitého a způsobů existuje dokonce několik. My si je nyní všechny popíšeme.

PŘÍMÝ ZÁPIS ů/Ů

Klávesu pro přímý zápis ů na české klávesnici nalezneme hned vedle klávesy pro písmeno L. Je na ní ů, “ (uvozovky), ; (středník) a : (dvojtečka). Stačí ji jen stisknout. Pokud chceme napsat velkou variantu tohoto písmene, není nic jednoduššího, než stisknout CapsLock (zcela nalevo na klávesnici) a následně onu klávesu pro ů, o které jsme mluvili na předchozích řádcích. Pokud nechceme psát další písmena jako kapitálky, je nutné CapsLock stisknout ještě jednou, abychom deaktivovali jeho funkci.

Velké u s kroužkem
KOMBINACE KLÁVES SE SHIFTEM

Pro zápis kroužku jako diakritického znaménka existuje na české klávesnici dedikovaná klávesa. Ta se nachází vlevo nahoře na tabulátorem (Tab). Je na ní vyobrazen ° (kroužek), ; (středník), ` (obrácená čárka) a ~ (vlnovka).

Postup pro zápis ů, respektive Ů je následující:

  1. Malé u s kroužkem (ů): Stiskněte tuto klávesu současně se Shiftem (nedržíme, jen je současně zmáčkneme). Nakonec už jen stačí stisknout klávesu pro písmeno U a dojde k zápisu.
  2. Velké u s kroužkem (Ů): Stiskněte tuto klávesu současně se Shiftem (nedržíme, jen je současně zmáčkneme). Stejně jako v případě malého u mačkáme klávesu pro písmeno u, avšak tentokráte opět se Shiftem, čímž dáváme pokyn k tomu, aby se napsala velká varianta tohoto písmene.

Jak napsat u s kroužkem na klávesnici

U S KROUŽKEM PŘES ASCII KÓDY

Oblíbenou a spolehlivou metodou pro zápis ů i Ů je využití ASCII kódů. Postup je velmi triviální.

  1. Nejprve stiskneme levý Alt.
  2. Poté na numerické klávesnici vyťukáme číslo 133 pro ů, respektive 0217 pro Ů.
  3. Nakonec pustíme levý Alt, čímž dojde k zápisu.

ASCII pro ů = Alt+133

ASCII pro Ů = Alt+0217

Poznámka: Pro velké Ů v některých programech funguje i číselný kód 222, tedy Alt+222.

ASCII kódy pro kroužkované u
ZÁPIS PŘES PRAVÝ ALT – ALTGR

Na české klávesnici je možné ů a Ů napsat také přes pravý Alt (jinak také AltGr).

  1. V prvním kroku stiskneme současně pravý Alt a klávesu pro písmeno ř nacházející se nad písmeny R a T (jsou na ní ještě dvě 5 a symbol pro procenta – %).
  2. V druhém kroku stiskneme buď jednoduše U pro ů, nebo klávesovou kombinaci Shift+U pro Ů.

ů = AltGr+ř→u

Ů = AltGr+ř→Shift+U

Psaní kroužkovaného u

UNICODE A HTML

Unicode

Hex

HTML kód

HTML entita

ů

U+0016F

ů

ů

ů

Ů

U+0016E

Ů

Ů

Ů

VLOŽENÍ PŘES MAPU ZNAKŮ V PROGRAMECH WORD, OPENOFFICE WRITER APOD.

V programech jako je Word, Excel či OpenOffice Writer můžeme vkládat speciální znaky přes mapu znaků, ve které pochopitelně najdeme i malé a velké u s kroužkem. Otevření této mapy znaků se program od programu a verze od verze vždy trochu liší, nicméně je v zásadě velmi podobné. V hlavním menu zcela nahoře vybereme položku nazvanou „Vložení“ nebo „Vložit“ a z ní pak položku nazvanou „Speciální znak“ nebo „Symbol“. Tím se nám otevře mapa znaků, ve které už jen stačí vyhledat příslušné písmeno a vložit si ho do textu.

ZKOPÍRUJTE SI HO

Poslední možností je si ů, či Ů zkopírovat a vložit kam potřebujete. Využijete k tomu klasický osvědčený způsob. Označte si ho myší, zkopírujte pomocí klávesové zkratky Ctrl+C a nakonec vložte do textu pomocí klávesové zkratky Ctrl+V.

Tady jsou: ů | Ů

U s kroužkem