Středník ;

By | 22.12.2018

Středník je druh interpunkčního znaménka, které má podobu čárky, nad kterou je ještě tečka. Slouží k oddělení jednotlivých částí věty, avšak výraznějším způsobem, než je tomu v případě čárky. Je tedy jakýmsi přechodem mezi čárkou a tečkou. V rámci českého jazyka je jeho používání za normálních okolností považováno za zastaralé a do jisté míry i nežádoucí, avšak v rámci akademických textů je stále relativně hojně užíván. To však neznamená, že by v dnešní době neměl žádné smysluplné využití. Jeho použití je takřka nutné například při oddělování jednotlivých částí seznamu, které sami o sobě obsahují čárky. Naprosto typickým příkladem je třeba seznam čísel obsahujících desetinné čárky, kde by jinak při použití klasické čárky mohlo docházet k záměnám. Svůj velký význam má pak v mnoha programovacích jazycích, kde slouží k oddělování a ukončování příkazů.

PŘÍMÝ ZÁPIS

Středník patří mezi ty znaky na klávesnici, které je možné zapsat napřímo. Klávesu pro jeho zápis najdeme nahoře vlevo mezi klávesami Esc (Escape) a Tab (Tabulátor). Je na ní náš ; a dále pak ° (stupeň), ~ (vlnovka) a ` (obrácená čárka). Zápis provedeme jednoduchým stiskem této klávesy.

Jak napsat středník
ASCII PRO STŘEDNÍK

Druhou možností je použít standardní ASCII kód. Postupujeme tak, že nejprve zmáčkneme levý Alt (nalevo od mezerníku). Poté na numerické části klávesnice vyťukáme kód 59 a nakonec levý Alt pustíme. Znaménko se automaticky propíše do textu.

ASCII pro ; = Alt+59

Středník na klávesnici

PŘEPNUTÍM NA ANGLICKOU KLÁVESNICI

Pokud máte přepnuto na anglickou klávesnici, najdete klávesu pro jeho zápis vedle klávesy pro písmeno L. Je na ní náš ; a pak také : (dvojtečka), ů (u s kroužkem) a “ (uvozovky). Napíšeme ho opět pouhým stisknutím tohoto tlačítka.

Jak se píše středník

UNICODE A HTML KÓDY A ENTITY

Tabulka Unicode a HTML kódů a entit pro symbol středníku.

Unicode

Hex

HTML kód

HTML entita

U+0003B

&#x3b;

&#59;

;

Středník