Svislá čára |

By | 22.12.2018

Svislá čára je specifický znak, který sice nemá v rámci běžného textu opodstatněné využití, nicméně je velmi důležitá pro řadu programovacích jazyků, ve kterých má různé využití a funkci. Jejími alternativními pojmenováními, které jsou často odvozeny právě od její funkce v oněch jazycích, jsou ořítko, roura, rouřítko, pajpa, kolmítko, svislítko, svislý pruh či svislice. Přímý zápis z české klávesnice zpravidla není možný, ale najdou se klávesnice, které mají rozložení obsahující ji. V těchto případech je většinou umístěna vedle levého Alt. Nyní se pojďme podívat na standardní a spolehlivé způsoby zápisu.

SVISLÁ ČÁRA POMOCÍ ASCII

Osvědčenou metodou zápisu je použití ASCII kódu.

  1. Stiskněte levý Alt.
  2. Na numerické klávesnici zadejte číselný kód 124.
  3. Pusťte levý Alt a ihned se zapíše.

ASCII pro | = Alt+124

Svislá čára na klávesnici
ZÁPIS PŘES CTRL+ALT A ALTGR

Druhou, respektive třetí možností je použít jednu ze dvou klávesových kombinací. Nabízí se nám buď kombinace Ctrl+Alt+W, nebo jen na české klávesnici fungující AltGr+W (pravý Alt).

| = Ctrl+Alt+W

| = AltGr+W

Svislá čára klávesová zkratka

UNICODE A HTML

Unicode

Hex

HTML kód

HTML entita

U+0007C

|

|

|

PŘEPNUTÍM NA ANGLICKOU KLÁVESNICI

Její pozice na anglické klávesnici nemusí být úplně pevná a někdy se na ní nachází dokonce dvakrát.

V prvním případě je to vedle Enteru – na klávese je ¨ (přehláska), ‚ (apostrof), \ (obrácené lomeno) a naše |. V druhém případě je to vedle levého Shift – na klávese je & (and, neboli ampersand), * (hvězdička) a \ (obrácené lomeno) a naše |. V obou případech zápis provádíme v klávesové kombinaci s klávesou Shift.

Svislá čára znak

ZKOPÍRUJTE SI JI ZDE

Neprofesionální, ale sloužící svému účelu je možnost jednoduše ji zkopírovat a vložit kam potřebujete označením a následným použitím klávesových zkratek pro kopírování Ctrl+C a pro vložení Ctrl+V. Jestli se jedná o jednorázovou potřebu, pak na takovémto způsobu zápisu asi není nic špatného.

Tady je svislá čára pro zkopírování: |

Svislá čára