Alt a AltGr

By | 22.1.2019

Alt a AltGr patří mezi takzvané modifikační klávesy, což znamená, že se mačkají společně s jednou či více jinými klávesami, čímž dochází ke změně jejich funkce, respektive operace, kterou vyvolává jejich samostatný stisk. Pojďme si nyní představit funkčnost těchto kláves detailněji.

Klávesy Alt a AltGr

KLÁVESA ALT

Alt najdeme na klávesnici ve zcela nejspodnější řadě vlevo hned vedle mezerníku. Pojmenovaní je zkratkou anglického slova „Alternative“, což neznamená nic jiného než alternativa a přesně tak vystihuje funkci této klávesy. S pomocí Altu můžeme zadávat přes různé klávesové zkratky celou řadu příkazů jak v rámci operačního systému, tak v rámci jednotlivých programů na něm běžících. Samostatnou kapitolou je pak využití Altu pro zápis speciálních znaků přes ASCII kódy, kdy během jeho držení zadáme na numerické klávesnici příslušný číselný kód, díky kterému se nám do textového pole vepíše konkrétní speciální znak.

Poznámka: Na počítačích od společnosti Apple tuto klávesu nenajdete, respektive její funkci plní klávesa Option (v anglickém jazyce znamená „Volba“), nacházející se na stejné pozici.

NĚKOLIK PŘÍKLADŮ

Zde je několik příkladů použití Altu v praxi:

  • Alt + Shift – Přepíná mezi jednotlivými jazyky nainstalovanými v operačním systému. U nás se používá především k přepnutí na anglickou klávesnici (a zase zpět na českou).
  • Alt + Enter – Vyvolá okno s informacemi o vybrané položce, tedy například o konkrétním dokumentu.
  • Alt + S – V programech balíků Microsoft Office či OpenOffice otevře a aktivuje hlavní nabídku.
  • Alt + 35 – ASCII kód pro zápis speciálního znaku nazvaného hashtag – #.
KLÁVESA ALTGR

AltGr, často nazývaný také pravý Alt, se nachází napravo od mezerníku. Stejně jako v předchozím případě je pojmenování zkratkou, a to konkrétně slovního spojení „Alternate graphic“, což by se dalo doslovně přeložit jako alternativní grafika. Jeho primárním účelem je usnadnění zápisu speciálních znaků, které se jinými způsoby zapisují příliš komplikovaně, nebo se dokonce přímo na klávesnici nevyskytují.

NĚKOLIK PŘÍKLADŮ

Zde je několik příkladů použití Altu v praxi:

Alt