Znak Eura €

By | 12.10.2015

Znak Eura lze na klávesnici napsat řadou způsobů. Některé z nich jsou široce aplikovatelné v prakticky jakékoliv situaci, některé už tolik univerzální nejsou. Navzdory tomu jsou všechny značně primitivní a není třeba se bát, že se vám při opakovaném použití nevryjí pod kůži.

ZNAK EURA SKRZE KLÁVESU LEVÝ ALT A CTRL

  1. Zmáčkněte klávesy levý Alt a Ctrl (obě nalevo od mezerníku) a nepřestávejte je držet.
  2. Zatímco držíte tyto klávesy, zmáčkněte klávesu písmena E. Tím dojde k napsání znaku Eura. Opakované stisknutí klávesy E povede k násobnému napsání tohoto znaku.

Klávesy pro €
POMOCÍ KLÁVESY ALT GR, NEBOLI PRAVÉHO ALT

  1. Napravo od mezerníku naleznete klávesu Alt Gr, kterou stisknete a držíte.
  2. Během toho, co držíte tuto klávesu, zmáčknete tlačítko E. Znak Eura je napsán. Fakticky se jedná o obdobný postup, jako v prvním zde zmiňovaném případě pomocí tlačítek levý Alt a Ctrl.

Euro znak

ASCII KÓD PRO €

  1. Zmáčkněte klávesu levý Alt (nalevo od mezerníku) a nepřestávejte ho držet.
  2. Následně na numerické klávesnici vyťukejte číslici 0128. Nutností je ovšem mít numerickou klávesnici (aktivujeme a deaktivujeme ji pomoci klávesy Num lock), která především na menších laptopech schází. Jestliže ji na vašem zařízení postrádáte, není možné ASCII kód použít.

Alt+0128

ZNAK € V OFFICE WORD

Jestliže potřebujete vložit znak Eura v programu Office Word, není třeba znát jakoukoliv klávesovou zkratku. Stačí využít funkci vkládání symbolů. Záleží na vaší aktuální verzi tohoto programu, ale logika je prakticky u všech verzí totožná. Najděte sekci „Vložení“ a v ní sekci „Symbol“. Po jejím nakliknutí dojde k otevření přehledu všech dostupných symbolů, mezi nimiž již jen stačí najít €. Když ho namáčknete, automaticky se do vašeho souboru napíše.

VE ZNAKOVÉ SADĚ WINDOWS-1250 (CP-1250), UNICODE A HTML

Windows-1250 = 0x80

UNICODE = U+20AC, při kódování pak &#x20AC, respektive příslušné numerické vyjádření &#8364

HTML = €
ZKOPÍRUJTE HO ZDE

Nehledě na to, jaký k tomu máte důvod, nejtriviálnějším, avšak zcela stoprocentně fungujícím řešením je zkopírovat tento symbol zde – €. Prostě si ho jen myší označte, současně zmáčkněte klávesy Ctrl a C (kopírovat), přejděte do programu, kam potřebujete znak vložit, klikněte na místo, kam má být symbol vložen a tentokrát zároveň zmáčkněte klávesy Ctrl a V (vložit). Je to sice trochu amatérské, ale ve své podstatě 100% efektivní.

Znak eura