Numerická klávesnice

By | 22.1.2019

Numerická klávesnice je část klávesnice sloužící primárně k zápisu číslic a základních znamének matematických operací. Konkrétně se jedná o všechna čísla od 0 do 9, matematická znaménka plus +, minus -, krát * a děleno /, desetinnou čárku, druhý Enter a klávesu Num Lock. Poslední zmíněná klávesa slouží jako zámek, respektive přepínač funkce číselných kláves. Pokud je aktivní fungují pro matematický zápis. Pokud je vypnuta, fungují čísla 2, 4, 6 a 8 jako kurzorové šipky, číslo 5 je zcela neaktivní a čísla 0, 1, 3, 7, 9 a desetinná čárka mohou být buď také neaktivní, nebo slouží jako funkční klávesy v závislosti na konkrétním typu přístroje. Nejčastěji se lze setkat s umístěním funkčních tlačítek Ins – Insert na číslici 0 (přepíná mezi funkcemi vkládání a přepisování textu), End na číslici 1 (posune vás zcela na konec stránky), Home na číslici 7 (posune vás zcela na začátek stránky), PgDn – Page Down na číslici 3 (posune vás o stránku dolů), PgUp – Page Up na číslici 9 (posune vás o stránku nahoru) a Del – Delete na desetinné čárce (maže znak na pozici kurzoru, nebo může sloužit jako kombinační funkční klávesa).

Rozložení numerické klávesnice
NUMERICKÁ KLÁVESNICE – SHRNUTÍ

Aktivní Num Lock

Neaktivní Num Lock

0 (Nula)

Ins – Insert

1 (Jedna)

End

2 (Dva)

3 (Tři)

PgDn – Page Down

4 (Čtyři)

5 (Pět)

Neaktivní

6 (Šest)

7 (Sedm)

Home

8 (Osm)

9 (Devět)

PgUp – Page Up

+ (Plus)

+ (Plus)

– (Minus)

– (Minus)

* (Krát)

* (Krát)

/ (Děleno)

/ (Děleno)

, (Desetinná čárka)

Del – Delete

Enter

Enter

Num Lock

Num Lock

U stolních počítačů a větších notebooků je numerická klávesnice standardně přítomna, avšak u kompaktnějších notebooků chybí z důvodu nedostatku místa. Je však možno si ji dokoupit jako samostatné zařízení a propojit ji s počítačem drátově i bezdrátově totožným způsobem jako třeba myš.

Numerická klávesnice