Šipka znak ↑ ↓ → ← ↔ ↕

By | 26.7.2018

Šipka patří mezi znaky, které přímo na klávesnici nenajdeme, a proto pro její zápis musíme použít nějakou klávesovou zkratku, nebo jiný postup. Šipek přitom existuje celá řada, a to jak co do směru, kterým směřuje, tak co do typu. My si na následujících řádcích ukážeme, jak postupovat při psaní těch nejběžnějších druhů, jako je ta nahoru, dolů, doprava, doleva a do obou směrů.

JAK JI NAPSAT POMOCÍ ASCII KÓDU

Tento postup je asi ze všech nejjednodušší a pro každý typ je naprosto totožný s tím rozdílem, že se vždy liší jen ono příslušné číslo. Podstatné pak je, že je tato metoda využitelná jen u klávesnic s numerickou částí.

  1. Stiskněte klávesu levý Alt a nepřestávejte ji držet.
  2. Na numerické části klávesnice vyťukejte příslušný číselný kód.
  3. Pusťte klávesu levý Alt.

ŠIPKA NAHORU

↑ Lineární: Alt+24

▲ Plná: Alt+30

ŠIPKA DOLŮ

↓ Lineární: Alt+25

▼ Plná: Alt+31
ŠIPKA DOPRAVA

→ Lineární: Alt+26

► Plná: Alt+16

ŠIPKA DOLEVA

← Lineární: Alt+27

◄ Plná: Alt+17

OBOUSMĚRNÁ

↔ Lineární horizontálně orientovaná: Alt+29

↕ Lineární vertikálně orientovaná: Alt+18

↨ Lineární vertikálně orientovaná se základnou: Alt+23

Alt 24

JAK NAPSAT ŠIPKY DOPRAVA A DOLEVA ALTERNATIVNÍM ZPŮSOBEM

Alternativně můžeme šipku doprava a doleva napsat s pomocí pomlčky (respektive spojovníku, abychom byli přesní) a špičatých závorek. Postup je následující.

  1. Stiskněte dvakrát klávesu pro pomlčku/spojovník – (je hned nalevo od pravého Shift).
  2. Současně stiskněte klávesy pravý Alt (AltGr) a pravá špičatá závorka > (nachází se hned vedle onoho spojovníku).
  3. Výsledek bude vypadat následovně –>. Platí přitom, že většina vyspělejších textových programů jako je třeba Office Word automaticky přepíše tento zápis po odkliknutí mezerníku do sofistikovanější podoby, a to konkrétně do takovéto →.
  4. V případě doleva směřujícího symbolu potom pochopitelně postupujeme v opačném gardu a užíváme levou špičatou závorku. Ze zápisu <– nám tedy vyjde ←.

Šipka znak

ZÁPIS V PROGRAMU OFFICE WORD

V programu Office Word můžeme šipku napsat velice jednoduše, a to přes mapu znaků, která je v něm implementována. Velkou výhodou tohoto způsobu je, že můžeme vybírat z velmi široké škály několika set typů v různých fontech. V pásu karet, který se nachází zcela nahoře, vybereme položku Vložení. V rozevřeném panelu nástrojů zvolíme položku Symbol a v otevřeném okně s tabulkou už jen vyhledáme požadovaný typ šipky, který přes toto okno do dokumentu vložíme.
HTML A UNICODE

V této tabulce naleznete Unicode a HTML entity a kódy pro několik málo základních šipek, s nimiž si však drtivá většina uživatelů bohatě vystačí. Velmi rozsáhlý a přehledný sumář entit a kódů pro tento typ znaků pak naleznete na webu Toptal.com – HTML Arrow Symbol, Arrow Entity and ASCII Arrow Character Code Reference (v anglickém jazyce).

Unicode

Hex

HTML kód

HTML entita

U+02191

&#x2191;

&#8593;

&uarr;

U+02193

&#x2193;

&#8595;

&darr;

U+02192

&#x2192;

&#8594;

&rarr;

U+02190

&#x2190;

&#8592;

&larr;

U+02194

&#x2194;

&#8596;

&harr;

U+02195

&#x2195;

&#8597;

&varr;

U+02197

&#x2197;

&#8599;

&nearr;

U+02198

&#x2198;

&#8600;

&searr;

U+02199

&#x2199;

&#8601;

&swarr;

U+02196

&#x2196;

&#8598;

&nwarr;

Šipka