Suma znak ∑

By | 25.7.2018

Znak suma vyjadřuje v matematice součet dvou a více čísel (fakticky se může jednat i o matice, funkce a tak dále). Tento symbol dala světu řecká abeceda, jejíž písmena jsou ostatně k označování veličin, konstant a jiných entit používána napříč různými vědními obory jako je matematika, fyzika nebo biologie. V našem konkrétním případě se jedná o písmeno velká sigma – ∑. Nyní si prozradíme, jak ho jednoduše napsat na klávesnici.

JAK NAPSAT ZNAK SUMA PŘES ASCII KÓDY

Zcela nejjednodušší metodou jak napsat symbol ∑, je použít ASCII kódy. Máme přitom dokonce hned dvě možnosti, neboť je definován jednak jako samotné řecké písmeno a pak také jako onen matematický symbol. Na jeho významu to ale naprosto nic nemění. Postupovat budeme v následujících krocích.

  1. Stiskneme klávesu levý Alt, kterou nalezneme dole hned vlevo vedle mezerníku, a držíme ji stisknutou.
  2. Poté na numerické klávesnici vpravo vyťukáme číselnou kombinaci 8721, nebo 931.
  3. Nakonec pustíme levý Alt a automaticky dojde k zápisu.

∑ = Alt+8721 (formálně definováno jako symbol součtu)

Σ = Alt+931 (formálně definováno jako písmeno řecké abecedy velká sigma)

Poznámka: Tato metoda je proveditelná jen na plnohodnotných klávesnicích s numerickou částí, která zpravidla na přenosných počítačích menšího rozměru absentuje.
Alt 8721

PŘES MAPU ZNAKŮ VE WORDU A EXCELU

V případě, že se vám výše uvedený postup nedaří provést, nebo ho provést nemůžete, není nutné věšet hlavu. V programech sady Office můžeme prakticky jakýkoliv znak, značku, písmeno a symbol zapsat přes mapu znaků. Stačí si ji otevřít, hledanou položku tam vyhledat a pak ji už jen vložit. Otevření provedeme tak, že v aktuálně otevřeném dokumentu v horním menu vybereme „Vložení“ a v následně zobrazeném pásu karet klikneme na „Symbol“. Tím je prakticky hotovo. Jak už bylo řečeno, teď už jen stačí znak suma vyhledat a vložit.

UNICODE A HTML

Tabulky shrnující HTML a Unicode kódy a entity pro obě zmiňované verze.

Unicode

Hex

HTML kód

HTML entita

∑ (matematický symbol)

U+02211

∑

∑

∑

Σ (písmeno)

U+03A3

Σ

Σ

Σ
JEDNODUŠE SI HO ZKOPÍRUJTE

Na závěr pak dodejme, že není nic prostšího, než si znak suma obyčejně pomocí označení myší a stiskem klávesové zkratky Ctrl+C zkopírovat a poté ho pomocí další zkratky Ctrl+V vložit kamkoliv potřebujete. Možná to není profesionální, ale svůj účel to bezezbytku splní.

Tady jsou obě možné varianty: ∑ | Σ

Suma