TM Trademark symbol ™

By | 26.7.2018

TM je zkratka anglického Trademark a jedná se o druh ochranné známky, a to konkrétně neregistrované obchodní značky. V praxi se jako symbol zapisuje právě onou zkratkou, a to v horním indexu za entitou, která má být předmětem ochrany, takto XYZ™. Setkat se pak můžete ještě s registrovanou značkou, která má podobu velkého písmene R v kolečku – XYZ®. Nyní ale zpět k našemu ™ a především pak k tomu jak ho napíšeme na klávesnici.

VELMI PROSTÝ ZÁPIS V PROGRAMECH OFFICE – WORD A SPOL.

Pokud pracujete v některém z programů Office (Word, Excel, PowerPoint), což je velmi pravděpodobné a nemáte vypnuty „Automatické opravy“, což je také značně pravděpodobné, pokud jste tak někdy v minulosti sami neučinili, můžete napsat ™ naprosto triviálním způsobem. Stačí napsat ™, tedy levou kulatou závorku, písmena t a m a nakonec pravou kulatou závorku. Program sám automaticky rozpozná, co chcete napsat, a převede tento zápis do požadované podoby ™. Jedná se vlastně o klávesovou zkratku svého druhu.
Trademark

POUŽITÍ ASCII KÓDU

Další a také velmi prostou metodou je využít příslušnou ASCII zkratku. Stačí stisknout a nepouštět klávesu levý Alt. Během jejího držení vyťukejte na numerické klávesnici čísla 0153, alternativně pak 8482. Pak už jen Alt pusťte a máte hotovo. Jedinou nevýhodou této metody je, že není použitelná na klávesnicích bez numerické části, které najdeme na menších laptopech.

ASCII pro ™ = Alt+0153 | Alt+8482

Alt 0153

UNICODE A HTML PRO TM SYMBOL

Unicode

Hex

HTML kód

HTML entita

U+02122

™

™

™
TRADEMARK PŘES MAPU ZNAKŮ

Poslední možností je otevřít si mapu znaků, kterou najdeme jak v samotných Windows, tak přímo ve Wordu a dalších programech Office. Postup jejího otevření se bohužel v různých verzích těchto programů drobně liší, a tak není možné postup zcela přesně popsat, nicméně v zásadě je vždy obdobný.

Windows: Start → Programy a položky začínající na P → Příslušenství Windows → Mapa znaků

Word: Vložení → Symbol → Další symboly

V mapě znaků jen vždy stačí znak ™ vyhledat a vložit.

ZKOPÍRUJTE SI TM SYMBOL

V poslední řadě nesmíme zapomenout ani na možnost si znak Trademark jednoduše zkopírovat a poté vložit kamkoliv je třeba.

ZDE:

  1. Označit myší.
  2. Ctrl+C (kopírovat).
  3. Přejít do souboru, nebo textového pole, kde má být umístěno.
  4. Ctrl+V (vložit).

TM