Větší než >

By | 26.7.2018

Matematický symbol větší než > lze na počítačové klávesnici, respektive v programech jako je například Office Word napsat několika různými způsoby. Pojďme se na ně společně podívat. Je to velmi jednoduché.

V případě, že chcete vědět, jak napsat znak opačného významu, stačí se podívat na stránku Menší než < na klávesnici.

ASCII KÓD PRO VĚTŠÍ NEŽ

Zcela nejelegantnější a nejrychlejší způsob zápisu tohoto znaku je využití ASCII kódu. Postupovat budeme takto. Stiskneme klávesu levý Alt, která se nachází na klávesnici dole vlevo hned vedle mezerníku. Držíme ji a nepouštíme. Poté na numerické části klávesnice vpravo zadáme číselný kód 62. Pustíme levý Alt a > je na světě.

> = Alt+62

Poznámka: Předpokladem použití tohoto způsobu zápisu je přítomnost numerické části klávesnice, která na kompaktnějších noteboocích chybí, a proto je na nich neaplikovatelná.
Alt 62

PŘEPNUTÍM NA ANGLICKOU KLÁVESNICI

Druhou možností je přepnout si na anglickou klávesnici (to uděláme současným stiskem tlačítek levý Alt a Shift). Jakmile máme přepnuto, vyhledáme v oblasti mezi mezerníkem a pravým Shiftem klávesu, na které jsou znaky . (tečka – je tam dvakrát), : (dvojtečka) a >. Stiskem této klávesy současně s tlačítkem Shift zapíšeme námi požadovaný znak >.

Větší než pomocí anglické klávesnice

POMOCÍ PRAVÉHO ALT (ALTGR)

Velmi jednoduchý je též zápis přes pravý Alt (AltGr). Stiskněte ho a držte. Zatímco ho držíte, zmáčkněte tu samou klávesu, o které jsme mluvili v předchozí metodě, tedy tu s dvěma tečkami a dvojtečkou. Ihned dojde k zápisu do dokumentu.

> = AltGr + klávesa pro tečku a dvojtečku
AltGr pro znaménko větší

MAPA ZNAKŮ V PROGRAMECH OFFICE WORD, EXCEL A POWERPOINT

Postupem „Vložení → Symbol → Další symboly“ otevřeme mapu znaků. V ní si vyhledáme náš znak, který označením a zmáčknutím tlačítka „Vložit“ přidáme na místo kurzoru v právě rozpracovaném dokumentu.

UNICODE A HTML ENTITY A KÓDY PRO ZNAK >

Entity a kódy jazyka HTML a sady Unicode pro symbol „větší než“.

Unicode

Hex

HTML kód

HTML entita

>

U+0003E

&#x3e;

&#62;

&gt;

Větší