Dvojtečka :

By | 22.1.2019

Dvojtečka je běžný a v českém jazyce hojně používaný interpunkční znak. Má hned několikanásobné využití. Užívá se například k uvození přímé řeči a výčtu položek seznamu a dále pak také k vyjádření poměru, měřítka, bodového skóre sportovních utkání, matematické operace dělení nebo času. V některých případech je zapisována zcela bez mezer (čas – 18:00 a skóre – 4:1), jindy s mezerami před i za (dělení – 8 : 4 = 2, měřítko – 1 : 15 000, poměr – 6 : 4) a někdy s mezerou pouze za ní (všechny ostatní případy). Její zápis na klávesnici je velmi prostý a stejně jako ve většině ostatních případů zápisu speciálních znaků na klávesnici máme hned několik možností.

PŘÍMÝ ZÁPIS NA ČESKÉ KLÁVESNICI

Klávesa pro dvojtečku se nachází na české klávesnici přímo a tudíž není nezbytně nutné znát pro její zápis klávesové zkratky ani kódy. Najdeme ji v oblasti mezi klávesami mezerník a Enter pod písmenem L. Je na ní vyobrazena naše dvojtečka, znaménko větší než a dvakrát tečka. Pro zápis tohoto interpunkčního znaménka stiskneme tuto klávesu společně se Shiftem (je jedno jestli s levým, nebo pravým). Bez kombinovaného stisku se Shiftem, bychom napsali klasickou tečku pro ukončení věty.

Dvojtečka na klávesnici
DVOJTEČKA NA ANGLICKÉ KLÁVESNICI

Pokud máte aktivní anglickou klávesnici, nebo se vám dostane pod ruce zahraniční přístroj bez českého rozložení kláves, pak nezoufejte, protože se tlačítko pro dvojtečku nachází přímo i na té anglické. Postup je zcela totožný jako v předchozím případě s tím rozdílem že společně se Shiftem mačkáme jinou klávesu, a to konkrétně tu, která se nachází přímo nad tou zmiňovanou prvně. Je na ní opět naše dvojtečka a pak středník (na české klávesnici bychom na ní pak viděli ještě u s kroužkem a uvozovky).

Zápis dvojtečky na anglické klávesnici

ASCII PRO DVOJTEČKU

Posledním a zcela univerzálním způsobem pro zápis je použít takzvaný ASCII kód.

Zde je postup:

  1. Stiskněte a držte zmáčknutý levý Alt.
  2. Vpravo na numerické části klávesnice zadejte postupným vyťukáním číslic kód 58.
  3. Pusťte levý Alt a okamžitě dojde k zapsání.

ASCII pro : (dvojtečku): levý Alt + 58

ASCII pro dvojtečku

UNICODE A HTML

Unicode

Hex

HTML kód

HTML entita

:

U+0003A

:

:

:
Dvojtečka