Vykřičník ! a obrácený vykřičník ¡

By | 22.1.2019

Vykřičník je symbol, který patří mezi ta nejpoužívanější interpunkční znaménka v českém jazyce vůbec. V rámci jazyka jako takového slouží jednak k zakončení zvolací či rozkazovací věty, pak také ke zdůraznění běžné oznamovací věty a v neposlední řadě ho píšeme za citoslovce. Specifické použití má pak v některých vědních oborech. Konkrétně v matematice slouží k označení faktoriálu (4! = 4 · 3 · 2 · 1 = 24). V informatice pak zase v řadě programů vykonává funkci operátora logické negace. Reálných formálních i neformálních použití je ovšem mnohem více. Nyní si popíšeme, jak se píše na počítačové klávesnici.

PŘÍMÝ ZÁPIS NA ČESKÉ KLÁVESNICI

Vykřičník lze napsat na české klávesnici přímo, a to klávesou, která se nachází nalevo od Enteru. Je na ní vyobrazen náš ! společně s § (paragraf), “ (uvozovky) a ‘ (apostrof). Tuto klávesu stiskněte současně se Shiftem a ihned dojde k zápisu.

Vykřičník na klávesnici
PŘÍMÝ ZÁPIS NA ANGLICKÉ KLÁVESNICI

Na anglické klávesnici je celý postup prakticky totožný a stejně prostý s tím rozdílem, že budeme společně se Shiftem mačkat klávesu nacházející se v levé horní části klávesnice, kterou na české klávesnici běžně píšeme matematické znaménko plus +, respektive číslici jedna 1. Je na ní !, + (plus) a dvě 1 (jedničky).

Zápis vykřičníku na anglické klávesnici

VYKŘIČNÍK PŘES ASCII KÓD

Zápis lze obligátně provést též přes příslušný ASCII kód.

  1. Stiskneme levý Alt a nepouštíme ho.
  2. Na numerické klávesnici zadáme číselný kód 33.
  3. Pustíme levý Alt a ! se vepíše do místa, kde je kurzor.

ASCII pro ! = Alt+33

ASCII pro vykřičník

OBRÁCENÝ VYKŘIČNÍK

Pro zápis obráceného vykřičníku musíme nejprve přepnout na anglickou klávesnici, což provedeme klávesovou zkratkou Alt+Shift. Poté použijeme opět ASCII kód, a to konkrétně kombinaci 0161.

ASCII pro ¡ (ENG) = Alt+0161

Obrácený vykřičník
UNICODE A HTML

Unicode

Hex

HTML kód

HTML entita

!

U+00021

!

!

!

¡

U+000A1

¡

¡

¡

Vykřičník