Hranatá závorka [ ]

By | 24.7.2018

Hranatá závorka, respektive hranaté závorky jsou hned po těch klasických kulatých druhým nejpoužívanějším typem tohoto znaku (dále existují například složené, lomené, špičaté, svislé a tak podobně). V rámci jazykovědy se nejčastěji používají pro vyjádření výslovnosti daného slova, avšak v rámci různých vědních oborů mají různou funkci. Nyní se pojďme společně podívat na to, jak je můžeme do textového dokumentu zapsat s pomocí počítačové klávesnice.

NEJJEDNODUŠŠÍ ZPŮSOB ZÁPISU POMOCÍ KLÁVESY PRAVÝ ALT

Zcela nejtriviálnější a nejméně komplikovaný způsob je využití klávesy pravý Alt (AltGr), kterou nalezneme úplně dole napravo od mezerníku. Postup je následující.

  1. Zmáčkněte pravý Alt (AltGr) a nepouštějte ho.
  2. Poté klikněte na klávesu písmene F pro [ a klávesu písmene G pro ].
Pravý Alt pro hranaté závorky

HRANATÁ ZÁVORKA PŘES ASCII KÓD

Druhou možností jak postupovat, je využití takzvaného ASCII kódu. Je to také velmi jednoduché a od prvního zmíněného postupu se to příliš neliší. Jisté omezení nicméně spočívá v tom, že tento postup vyžaduje, aby měla vaše klávesnice numerickou část, která na kompaktnějších laptopech chybí.

  1. Stiskněte a držte levý Alt (dole nalevo od mezerníku).
  2. Na numerické části klávesnice vyťukejte číslo 91 pro zápis [, respektive číslo 93 pro zápis ].
  3. Pusťte Alt.

[ = Alt+91

] = Alt+93

Alt 91

JAK NAPSAT HRANATÉ ZÁVORKY PŘEPNUTÍM NA ANGLICKOU KLÁVESNICI

Svému účelu poslouží též metoda přepnutí na anglickou klávesnici, avšak nutno podotknout, že je tento postup poněkud amatérský a neelegantní.

  1. Přepněte si klávesnici na anglickou verzi (pomocí současného stisknutí kláves Alt a Shift).
  2. Napravo v textové části klávesnice a současně nalevo od Enteru vyhledejte klávesy, na nichž jsou naše znaky [ a ]. Ty stačí stisknout a automaticky dojde k zápisu. Pak jen stačí pomocí totožné zkratky přepnout zpět na českou klávesnici.

Poznámka: Rozložení klávesnice není vždy zcela totožné, ale na klávese pro [ bývají nejčastěji též znaky levá složená závorka{, lomítko – / a u s čárkou – ú. Na klávese pro ] pak pravá složená závorka – }, obě kulaté závorky – () a někdy i přehlasované a – ä.

[ ]

DEFINICE VE ZNAKOVÝCH SADÁCH UNICODE, HTML A WINDOWS-1250

UNICODE = U+005B pro [ a U+005D pro ]

HTML = [ – [ a ] – ]

Windows-1250 = 0x5B pro [ a 0x5D pro ]
V PROGRAMECH OFFICE WORD, EXCEL, POWERPOINT SKRZE MAPU ZNAKŮ

Ačkoliv všechny výše popsané postupy fungují napříč různými relevantními programy včetně těch ze sady Microsoft Office, můžeme hranaté závorky napsat v těchto programech i přes mapu znaků a symbolů. Stačí v panelu nástrojů (menu nahoře) vyhledat položku Vložení a otevřít ji. V rozevřeném pásu karet pak vyhledejte položku nazvanou Symbol (úplně vpravo) a otevřít si pomocí ní onu mapu znaků a symbolů. V této mapě si už pak jen vyhledejte naše znaky [ ] a nakliknutím na ně si je vložte do aktuálně otevřeného dokumentu.

ZKOPÍRUJTE SI JE ZDE

Nefunguje-li vám kterýkoliv ze zde popsaných postupů, nebo jste ho třeba dostatečně nepochopili, je samozřejmě možné si hranaté závorky zkopírovat zde, a to klasickým způsobem – označením pomocí myši a následným zkopírováním a vložením přes klávesové zkratky Ctrl+C a Ctrl+V.

Levá a pravá hranatá závorka: [ ]

Hranatá závorka