Klávesa a funkce Print Screen (PrtSc)

By | 8.3.2017

Print Screen je název klávesy a zároveň i její funkce, která zjednodušeně řečeno vyfotí aktuálně zobrazený obsah na obrazovce počítače. Její poloha na klávesnici je lehce proměnlivá, ale prakticky vždy se nachází v nejhornějším řádku napravo od sady funkčních kláves F1 – F12. Někdy je tlačítko popsáno celým slovním spojením, ale v drtivé většině případů je popis zkratkovitý. Zkratka přitom není nijak unifikovaná a tak se lze setkat s verzemi PrtSc, Print Scrn, Prt Scr, Prnt Scrn, či Prt Scn.

Ve všech operačních systémech je funkcionalita víceméně totožná. Stiskem tlačítka dojde k nasnímání monitoru a jeho automatickému uložení do schránky (vytvoří se takzvaný Screenshot). Jedná se o víceméně stejný princip, jako když označíte nějaký text a stisknete kombinaci Ctrl+C, jen jde o obraz. Takto vyfocený monitor pak můžete ve formě obrázku přes kombinaci kláves Ctrl+V vkládat do programů a dále s nimi pracovat. Praktické využití této funkce vypadá třeba tak, že vám počítač hlásí nějakou chybu přes nějaké vyskakovací okno. Vy si s tím nevíte rady a potřebujete pomoc někoho jiného, ale bylo by hrozně složité problém popisovat. Vy tedy zmáčknete Print Screen, přejdete do svého emailu, kurzor myši umístíte do těla zprávy a stisknete kombinaci Ctrl+V. Nasnímaná obrazovka se do emailu vloží jako obrázek, který osobě, která vám má pomoci plnohodnotně objasní podstatu problému, aniž byste to vy museli složitě opisovat.

Kde najdete klávesu Print Screen
Operační systém Windows umožňuje využívat PrtSc i v kombinaci, čímž rozšiřuje jeho funkcionalitu. Pokud zvolíte Alt+Print Screen, pak nedojde k vyfocení kompletně celé obrazovky, ale jen k nasnímání právě aktivního okna. Obsah, u něhož není nutné, nebo žádoucí, se tak do schránky neuloží. Pakliže vyvoláte kombinaci WinKey (ta s logem programu Windows)+PrtScr, pak uložíte obraz současně do schránky a systémové složky Obrázky.

Když chcete s obrazem dále pracovat

Pokud potřebujete se Screenshotem dále pracovat v nějakém grafickém programu, není to pochopitelně žádný problém. Postupujte tak, jak jsme si říkali. Zmáčkněte Print Screen, přejděte do příslušného programu (Malování, Photoshop, CorelDraw a jiné) a v příslušném aktivním rozpracovaném souboru vyvolejte požadavek na vložení přes obligátní Ctrl+V. Nyní máte nasnímaný obsah monitoru připravený k dalším úpravám v rámci možností daného programu. Poté co provedete potřebné úpravy, můžete si vaši práci běžným postupem uložit v některém z programem podporovaných formátů.

Print Screen na zařízeních Mac

Počítače Mac od společnosti Apple se v mnoha případech ovládají naprosto odlišným způsobem, než zbytek běžných zařízení na trhu běžících na OS Windows. Print Screen není výjimkou. Vyvolání požadavku na provedení úkonu je nutné vždy provádět přes kombinaci, ale na druhou stranu poskytuje daleko širší paletu možností. Přes kombinace s použitím Ctrl (Control) ukládáme obraz pouze do schránky, přes kombinace bez použití Ctrl (Control) pak automaticky ukládáme jako obrazový soubor ve formátu .png na plochu.

  1. Cmd + Ctrl + Shift + 3 / Cmd + Shift + 3

Standardní funkcionalita sloužící k otištění kompletního zobrazeného obsahu.

  1. Cmd + Ctrl + Shift + 4 / Cmd + Shift + 4

Vyvolá možnost označit v reálném čase pomocí kurzoru křížku jakoukoliv část monitoru, kterou chceme otisknout.

  1. Cmd + Ctrl + Shift + 4 + mezerník / Cmd + Shift + 4 + mezerník

Výrazně propracovanější funkce snímání konkrétního okna. Po stisku kombinace se kurzor změní v ikonu fotoaparátu. S tou lze pomocí myši (touchpadu) pohybovat a vybírat konkrétní okna, která mají být ofocena. K tomu dochází tehdy, když vybrané okno zmodrá a my klikneme.
Print Screen