Jak napsat hashtag

By | 12.5.2015

Hashtag je v současné době mezi širokou veřejností velice oblíbeným znakem, a to v drtivé většině případů kvůli jeho používání v rámci sociálních sítí. Není proto od věci naučit se alespoň jeden způsob, jak ho na počítači velice snadno a rychle napsat pomocí k tomu určené kombinace kláves. Pojďme tedy na to.

Jak napsat hashtag pomocí Alt Gr (Alt Gr + X)

Zcela nejjednodušším způsobem je využití klávesy pravého Alt, neboli Alt Gr. Najdeme ji hned napravo od tlačítka mezerníku. Zmáčkneme ji, podržíme a během tohoto držení zmáčkneme klávesu písmena X. Hashtag – # je na světě.

Použití levého Alt a Ctrl

Ne nepodobným způsobem jako v prvním zmiňovaném případě lze výsledku dosáhnout s použitím kláves levý Alt a Ctrl. Tyto dvě tlačítka stiskneme, podržíme je a zmáčkneme tlačítko písmena X.

Pomocí ASCII kódu

K tomuto postupu je nutná numerická klávesnice, která je přítomna u stolních počítačů, nebo velkých notebooků. U malých notebooků kvůli velikosti chybí, a proto u nich tuto metodu nelze aplikovat. Postup je nicméně následovný. Stiskneme levý Alt, který necháme stisknutý a v průběhu tohoto držení naťukáme na numerické klávesnici číslovku 35.

Přes anglickou klávesnici

Přepněte si klávesnici na anglickou, pomocí stisku kombinace kláves levý Alt a Shift. Následně stiskněte znovu klávesu Shift, podržte ji a zmáčkněte klávesu, kterou standardně píšete písmeno „š“ (jsou na ní čtyři znaky – dvakrát číslice 3, š a náš #). Hashtag je napsán a vy můžete přepnout zpět na českou klávesnici – znovu Alt + Shift.

Jak napsat hashtag